Hírolvasó

Ha te változol, minden változik (1. modul)

Új Akropolisz - 2015, február 18 - 18:30

Filozófia és önismeret

Hozd ki a legjobbat magadból, fogj össze másokkal és alakítsd a világodat! Ebben segítenek a máig időszerű keleti és nyugati tanítások – olyan bölcsek és hősök példájából merítve, akik az életükkel igazolták saját gondolataik alkalmazhatóságát. Most rajtad a sor, hogy kipróbáld!

tovább

Másként forog az agyad? (1. modul)

Új Akropolisz - 2015, február 18 - 18:30

Kattanj rá a filozófiára!

Hozd ki a legjobbat magadból, fogj össze másokkal és alakítsd a világodat! Ebben segítenek a máig időszerű keleti és nyugati tanítások – olyan bölcsek és hősök példájából merítve, akik az életükkel igazolták saját gondolataik alkalmazhatóságát. Most rajtad a sor, hogy kipróbáld!

tovább

Egy heroikus szerelmes, Giordano Bruno emléknapja

Új Akropolisz - 2015, február 17 - 18:30
– az ember ég és föld gyermeke
– „…egy s ugyanazon a létra, amelyen a természet leereszkedik… s az értelem fölemelkedik…”
– a képzelet művészete

Az esemény A szellem és a gondolat szabadságának napja rendezvénysorozat része.

A szellem és a gondolat szabadságának napja

Új Akropolisz - 2015, február 17 - 18:30
„Fösvény idő, vak buzgalom, komiszság,
Irigység, pimaszság, gonosz szerencse,
S mi csak tévelygés, düh és durvaság van:

Gyengék, hogy egem elhomályosítsák,
Erőtlenek fátylat vonni szememre,
Nem tehetik, hogy szép napom ne lássam.”

tovább

A szellem és a gondolat szabadságának napja – Giordano Bruno világképe és nézetei

Új Akropolisz - 2015, február 17 - 18:30
– Giordano Bruno világképe és nézetei
– Küzdelem a lelkünk trónbitorlói ellen: A diadalmas fenevad kiűzése című műve alapján
– A szerelem mint a tökéletességhez vezető út: Bruno és Platón tanításai nyomán


Az esemény A szellem és a gondolat szabadságának napja rendezvénysorozat része.

A szem és a szív útján

Új Akropolisz - 2015, február 17 - 18:30
Előadás és beszélgetés Giordano Bruno és Platón tanításai alapján. Versekkel és zenével fűszerezett est a szellem és a gondolat szabadságának napján.

- hősi megszállottságok, avagy a szerelemről
- a szem és a szív tana
- a megértés, megismerés révén, a szépség erejétől ébredő erő lépcsőfokai
- a kilenc vak története – kik vagyunk, hová lett a bölcsességünk?

Az esemény A szellem és a gondolat szabadságának napja rendezvénysorozat része

A szellem és a gondolat szabadsága – filozófiai kávéház

Új Akropolisz - 2015, február 15 - 18:00
Filozófiai kávéházunk februári témájával A szellem és a gondolat szabadságának napja rendezvénysorozathoz kapcsolódunk. A szellem szabadságának és a lelkiismereti szabadságnak szentelt alkalmon először Szókratész védőbeszédét olvassa fel Barbély Gábor színész, majd Giordano Bruno, 16. századi filozófus, költő, tudós és misztikus életével, jellemével ismerkedhetünk meg.

tovább

Polgári természetőr szolgálat – február

Új Akropolisz - 2015, február 15 - 09:00
2015 februárjában Polgári Természetőr Csoportunk ismét természetvédelmi munkát végez a Szénások Fokozottan Védett Természetvédelmi Területen. Várunk mindenkit, aki szereti a természetet, szívesen tölt néhány hétvégi órát hasznos munkával, jó társaságban, és egyetért velünk abban, hogy nincs rossz időjárás, csak alkalmatlan öltözet.

Várható munkák:
- Természetvédelmi erdőgondozás
- Ösvénytakarítás
- Madárodúk ellenőrzése, felkészítése a költési szezonra
- Természetvédelmi járőrözés
…és ami menet közben jön!

tovább

Létkérdések egy tea mellett – nyílt nap az Új Akropoliszban

Új Akropolisz - 2015, február 14 - 21:41
Kedves Filozófiakedvelő!

Bálint-nap délutánján egy könnyed beszélgetésre, teázásra invitálunk sorsról, szabad akaratról, életelvekről.

A délután programja:

16.00 órától
„A jellem fölött nincs hatalma a sorsnak.” – kerekasztal-beszélgetés életelvekről, hogy önmagunkhoz is egy lépéssel közelebb lépjünk.
- Sorsunkat tetteink alakítják – de mi határozza meg a tetteinket? Van-e szabad döntési lehetőségünk, vagy minden eleve elrendelt? A „szándék a fontos”, vagy a tett és az eredmény?
- Milyen gondolatok érdemesek arra, hogy életelvül válasszuk őket? A saját világunk milyen elveken nyugszik?
Szeretettel várunk egy közös kerekasztal-beszélgetésre!

tovább

Szophia Filmklub – Puszta formalitás

Új Akropolisz - 2015, február 7 - 16:00
Csapzott, zavart férfi rohan a zuhogó esőben, míg végül a rátaláló rend őrei egy állomásra kisérik. Kisvártatva megérkezik a felügyelő, aki mindössze néhány egyszerű kérdésre kíváncsi: Ki ő és mi elől menekül? Mindez puszta formalitás, hogy utána továbbmehessen. Hamarosan azonban kiderül, hogy a kérdésekre a válasz nem is annyira kézenfekvő.

tovább

A varázsló három öve - Hősképző meseház

Új Akropolisz - 2015, február 7 - 12:59

Mesehallgatás nyomán a képzeletünk csodás tájakat és a hős küzdelmes útját vetíti elénk. Célunk, hogy a gyerekek ne csak csendben szemléljék, hanem a hősök szerepébe bújva „belülről” éljék át a meséket. Mindezt tarkítva játékkal, mozgással, énekkel és kézműves foglalkozással.

Február 7-én A varázsló három öve című mesés játszóházba várjuk azokat 6-10 éves gyerekeket, akik szívesen vágnak bele ebbe a kalandba.

Időtartam: 10:00 – kb. 12:00

A foglalkozásra kérjük e-mailben jelentkezzenek a szfvar@ujakropolisz.hu e-mailcímen!

A foglalkozást vezeti: Bartkó Ildikó

FILO-Filmklub: Egy makulátlan elme örök ragyogása (2004)

Új Akropolisz - 2015, február 4 - 18:00
Létezik-e szerelem első látásra?

Létezik-e örök szerelem? 

Egy film, amely nem rejti véka alá egy kapcsolat nehézségeit és fájdalmait, de azt is feltárja, hogy milyen mélyen gyökerezik bennünk az a csodálatos érzelem, amely a platonikus és neoplatonikus filozófia szerint az egész világot mozgásban tartja.

Mi lenne, ha létezne egy olyan „egészségügyi” szolgáltatás, mely kitörölné a fájdalmas és így nem kívánatos emlékeinket? Ezt mutatja be egy szerelmespár történetén keresztül az Egy makulátlan elme örök ragyogása című film. Joel (Jim Carrey) és Clementine (Kate Winslet) egymásba szeretnek. De sok a furcsaság, ami arra utal, hogy talán nem most találkoztak először…

tovább

Add elő magad! - Prezentációs szeminárium fiataloknak

Új Akropolisz - 2015, január 31 - 17:40
Bár a fiatalok kapcsolattartásában az elektronikus eszközök nagy hangsúlyt kapnak, a szóbeli kommunikáció sem veszíti el fontosságát. Szóban kell meggyőzni tanárainkat az államvizsgán, szóban mondjuk el barátainknak vagy az ügyintézőnek mit szeretnénk, és munkahelyünkön is beszéd révén kommunikálunk a legtöbbet. A hatékony és szépen felépített beszéd, kiegészítve a modern eszközök nyújtotta támogatással, a művelt ember számára ma is fontos képesség.

tovább

Tollas Kígyó - az erkölcs Mexikóban

Új Akropolisz - 2015, január 30 - 18:00
A prekolumbiánus kultúrákban az ember a kapocs ég és föld között. Ő felel a földi világ rendjéért. Fenn kell tartania a Központ szimbolikus értelmét, azaz tudnia kell összehangolni az ellentéteket.

A Tollas Kígyó az öntudatra ébredő ember mítosza.

Szophia Filmlkub - Baran

Új Akropolisz - 2015, január 30 - 18:00

 

Egy teheráni építkezésen kemény fizikai munkát végeznek irániak és afgánok. Egy baleset miatt az egyik afgán menekült gyermekét kényszerül az építkezésre küldeni, hogy legyen, aki eltartsa a családot. A láthatóan gyenge testalkatú fiú azonban furcsán viselkedik, ezért áthelyezik a konyhába, ahol egy csapásra megtalálja helyét… Vajon mi a titka, és munkája nyomán hogyan változik meg környezete?

tovább

Tartalom átvétel