Zöld könyv a magyar oktatásról

Néhány idézet a Zöld Könyv rövid bevezetőjéből:


 

JAVASLATOK A MAGYAR KÖZOKTATÁS MEGÚJÍTÁSÁRA

Újra kell értelmezni az iskola küldetését, a tudás létrehozásában betöltött feladatát, kiemelkedő szerepet juttatva a mindennapokban használható tudás és az alkalmazkodóképesség fejlesztésének.

Magyarország a tanulás világában egyre jobban lemarad versenytársaitól. Az elmúlt évek számos reformja ellenére a tudásbeli szakadék, amely a világ legfejlettebb részeitől elválaszt bennünket, nem szűkült, hanem szélesedett. Hazai és nemzetközi vizsgálatok egyértelműen bizonyítják, hogy nemcsak az átlagos magyar állampolgár, hanem a fiatal felnőttek és az iskolába járó fiatalok tudásával is súlyos gondok vannak.

... a tanári kar minőségét és ezáltal a tanári szakma társadalmi presztízsét javító intézkedéseket tartjuk a legfontosabbnak.

Néhány területen valódi visszaesés tapasztalható, másutt lemaradásunk növekedését versenytársaink gyorsabb haladása okozza. Pozícióink látványosan romlottak a matematika és a természettudomány terén.

Ma már nincs alapja annak a vélekedésnek sem, hogy az átlag ugyan gyenge, de van egy szűkebb, jól teljesítő, nemzetközi szinten is versenyképes tanulói elitünk.


A könyv szerzői nem csak a jelen helyzetet festik le, de konkrét javaslatokat is kidolgoztak, amelyek a csatolt fájlokban szintén olvashatók.

CsatolmányMéret
zold_konyv_2008_oktatas.pdf1.5 MB
zold_konyv_2008_oktatas_rovid.pdf222.08 KB