Drupal 6.x modul fejlesztése - Új CCK típus

Drupal 6-ban új CCK típust szeretnénk létrehozni.

Angolul itt olvashatunk erről: Creating a Compound Field Module for CCK in Drupal 6.x - by Jennifer Hodgdon
A mellékelt teljes példát lásd a csatolmányban.

Hogyan lehet CCK mezőt hook_update_N() függvényben létrehozni:  Automating CCK field creation with update hook/deployment

Hogyan lehet adminisztrációs felületről betölteni a korábban elmentett CCK-mezőket:
Define content types and CCK fields for your custom module using content_copy

Saját megoldás ez utóbbi útmutató alapján (Drupal 6.16, CCK 6.x 2.6):

Az alábbi példában egy "company" típus CCK kiegészítéséről van szó.
Valami miatt nekem az installból vagy a hook_update_N() függvényből tölténő létrehozás nem futott le, viszont a másik megoldás teljesen jól működik.
Azaz a kiexportált CCK mezőket az új modul (mymodule) könyvtárában lévő type mappába mentettem le type_<mezőnév>.txt fájlokba. A modul installálása után az adminisztrációs oldalán megjelenő hibaüzenet (amely az állapotjelentésben is megjelenik) tartalmazza azt a linket, amelyre kattintva lefut a CCK mezőket beolvasó függvény: mymodule_install_cck()

<?php
// $Id: mymodule.module
/**
* @file
* My Module
*/

/** -----------------------------------------------------------------------
* Node Info
**/
function mymodule_node_info() {
 return array(
  'my_company' => array(
   'name' => t('Company'),
   'module' => 'mymodule_company',
   'description' => 'Create a Company.',
   'title_label' => 'Name',
   'has_body' => FALSE,
  ),
 );
} // function mymodule_node_info
/** -----------------------------------------------------------------------
* Valid permissions for this module
* @return array An array of valid permissions for the mymodule module
*/
function mymodule_perm() {
 return array(
  t('view company'), t('create company'), t('administer company'),
 );
} // function mymodule_perm()
/** -----------------------------------------------------------------------
* Access Company
**/
function mymodule_company_access($op, $node, $account) {
 if ($op == 'view')  return user_access('view company',    $account);
 if ($op == 'create') return user_access('create company',   $account);
 if ($op == 'update') return user_access('administer company', $account);
 if ($op == 'delete') return user_access('administer company', $account);
} // function mymodule_company_access
/** -----------------------------------------------------------------------
* Form Company
**/
function mymodule_company_form(&$node) {
 $type = node_get_types('type', $node);
 $form['title'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => check_plain($type->title_label),
  '#required' => TRUE,
  '#default_value' => isset($node->title) ? $node->title : '',
  '#description' => 'Short name of the Company.',
  '#weight' => -5
 );
 return $form;
}
/** -----------------------------------------------------------------------
* Help
**/
function mymodule_help($path, $arg) {
 switch ($path) {
  case 'admin/help#mymodule':
   return '<p>' . t('This module was created by <Author Name>.') . '</p>';
   break;
 }
}
/** -----------------------------------------------------------------------
* Admin settings
*/
function mymodule_admin() {
 $form = array();
 $form['mymodule_ws_url'] = array(
  '#type' => 'textfield',
  '#title' => t('AAA-Something'),
  '#default_value' => variable_get('mymodule_something', ''),
  '#maxlength' => 225,
  '#description' => t("Put something here..."),
  '#required' => TRUE,
 );
 if( ! variable_get( 'mymodule_content_types_installed', 0 ) ){
  drupal_set_message(t('Click '.l('here','mymodule/install').' to install the content types and/or CCK fields for the %type module.', array('%type'=> $type)), "error");
 };
 return system_settings_form($form);
} // function mymodule_admin()
/** -----------------------------------------------------------------------
* Implementation of hook_menu
**/
function mymodule_menu() {
 $items = array();
 $items['admin/settings/mymodule'] = array(
  'title' => 'My Module',
  'description' => 'My Modul description...',
  'page callback' => 'drupal_get_form',
  'page arguments' => array('mymodule_admin'),
  'access arguments' => array('administer company'),
  'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
  );
 // A Page for the modul
 $items['mymodule_general'] = array( // The URL
  'title' => 'CustImp Checkbox', // Title of the called page
  'page callback' => 'mymodule_general', // The called function name provides the page content
  'access arguments' => array('view ci checkbox general'), // Who can see this menu
  'type' => MENU_NORMAL_ITEM,
 );
$items['mymodule/install'] = array(
  'page callback' => '_mymodule_install_cck',
  'access callback' => TRUE,
  'type' => MENU_CALLBACK,
 );
 return $items;
} // function mymodule_menu()
/** -----------------------------------------------------------------------
* Check that content types and fields have been installed
* if not, set a message in admin
*/
function mymodule_requirements($phase){
 $requirements = array();
 // Ensure translations don't break at install time.
 $t = get_t();
 $type = 'My Module';
 if ($phase == 'runtime') {
  //check if any cck fields exist for this type
  if( ! variable_get( 'mymodule_content_types_installed', 0 ) ){
   $requirements['mymodule_cck_warning'] = array(
    'title' => $t('My Module Content Types'),
    'value' => 'CCK fields not found',
    'severity' => REQUIREMENT_ERROR,
    'description' => $t('Click '.l('here','mymodule/install').' to install the content types and/or CCK fields for the %type module.', array('%type'=> $type)),
   );
  }
 }
 return $requirements;
} // function project_requirements
/** -----------------------------------------------------------------------
* For using Require to load the CCK fields from the files in 
**/
function _mymodule_install_cck() {
 $subdir = "type";
 $prefix = "type_";
 $ext  = ".txt";
 if( ! user_access( 'administer content types' )){
  drupal_set_message( 'Sorry, You don\'t have permission to do that' );
  return drupal_access_denied();
 }
 if( ! variable_get( 'mymodule_content_types_installed', 0 ) ){
  drupal_set_message('Installing content types and cck fields');
  // Check if necessary module exists
  if (!module_exists('content_copy')) {
   module_enable(array('content_copy'));
   if (!module_exists('content_copy')) {
    $ret[] = array('succ module settings.ess'=>false, 'query'=>'Unable to enable content_copy module, can\'t continue.');
    return $ret;
   };
  };
  // Check if necessary function exists
  if (!function_exists('content_copy_import_form')) {
   $ret[] = array('success'=>false, 'query'=>'Unable to load necessary include files.');
   return $ret;
  };
  // Load the include files
  $dir = drupal_get_path('module', 'mymodule') ."/$subdir";
  $files = file_scan_directory($dir, '^'.$prefix.'.*'.$ext.'$', array('.', '..'), 0, FALSE, array('filename', 'name'));
  foreach ($files as $file) {
   $typename = substr($file->name, strlen($prefix));
   $export_data = file_get_contents($file->filename);
   $form_state = array();
   $form_state['values']['type_name'] = $typename;
   $form_state['values']['macro'] = $export_data;
   drupal_execute('content_copy_import_form', $form_state);
   $ret[] = array("success" => TRUE, "query" => "Loaded file: ".$file->filename);
  };
  variable_set( 'mymodule_content_types_installed', 1 );
 } else {
  drupal_set_message( 'Project content types are already installed.');
 };
 drupal_goto( 'admin/settings/mymodule' );
 return $ret;
} // function _mymodule_install_cck
/** -----------------------------------------------------------------------
* My Module General Page - page function
**/
function mymodule_general() {
 $content = "<h3>This is the My Module General Page.</h3>\n";
 return $content;
}
CsatolmányMéret
img_cap_tax_fld.zip13.65 KB