Mese ismertség statisztika

Az öreg mesemondóAz "ismert" és "kedvel" oszlopok az eddigi helyezés számát mutatják, azaz minél kisebb, annál többen ismerik illetve kedvelik. A másik két oszlopban pedig az látható, hogy hányan töltötték ki eddig azt az adatot.
Az oszlopok fejlécére kattintva a lista sorrendje aszerint változtatható.

"Cím", 'field' => 'cim_id'), array('data' => "Ismert
kis szám = nagy ismertség", 'field' => 'ismer', 'sort' => 'asc'), array('data' => "Ismert (fő)
kitöltők száma", 'field' => 'ismer_db'), array('data' => "Kedvel
kisebb szám = többen kedvelik", 'field' => 'kedvel'), array('data' => "Kedvel (fő)
kitöltők száma", 'field' => 'kedvel_db'), ); $sql = "SELECT cim_id || '. ' || cim || '' as cim, round(sum(ismer), 2) as ismer, sum(ismer_db) as ismer_db, round(sum(kedvel), 2) as kedvel, sum(kedvel_db) as kedvel_db FROM ( SELECT cim_id, cim, link, avg(ismer_id) as ismer, count(ismer_id) as ismer_db, 0 as kedvel, 0 as kedvel_db FROM _mese_urlap_v WHERE ismer_id 0 GROUP BY cim_id, cim, link UNION SELECT cim_id, cim, link, 0 as ismer, 0 as ismer_db, avg(kedvel_id) as kedvel, count(kedvel_id) as kedvel_db FROM _mese_urlap_v WHERE kedvel_id 0 GROUP BY cim_id, cim, link ) foo GROUP BY cim_id, cim, link ". tablesort_sql($header); $res = db_query($sql); $tbl = array(); while ($row = db_fetch_array($res)) $tbl[] = $row; $attributes = array(); $caption = NULL; echo theme_table($header, $tbl, $attributes, $caption); ?>