Sírfelirat is lehetne de nem az

"Sokat Giordano Brunóküzdöttem. Azt hittem, képes leszek hódítani... A sors és a természet azonban eltiporta célomat és erőmet. Még ha vár is rám valami, akkor is látom már, hogy hódítani annyi, mint a sors kezébe helyeződni. Azonban volt valami bennem, bármit is tehettem, amit semmilyen későbbi évszázad nem tagadhat meg tőlem, olyasmi, ami a győztesek sajátja: haláltól nem félni, velem természeti szilárdságban egyenlőnek nem behódolni, és jobban kedvelni a bátor halált egy harc nélküli életnél."

Giordano Bruno

Úgy élni, hogy ezt őszinte szívvel elmondhassa magáról az ember mielőtt átmenne a másik oldalra...