Bátorság! Ne félj!

Mezőszárnyasi küzd a sárkánnyal

A bátorság az egyik legfőbb erény, amellyel rendelkeznünk kell, ha emberhez méltó életet akarunk élni. Fordítva is igaz: nincs hatékonyabb módszer az ember állattá korcsosítására mint a szükségtelen félelmek felerősítése.
Összegyűjtöttem pár idézetet, gondolatot, amelyek a bátorság fejlesztését segíthetik.

BÁTORSÁG - idézetek (ujakropolisz.hu)
Nem nagy dolog jószerencsében bátran helytállni: a kormányos ügyessége sem akkor mutatkozik meg, mikor nyugodt a tenger s a szél kedvező, hanem akkor kell bátorságát megmutatnia emberül, ha megpróbáltatás éri. /Seneca/

Félsz? Fogd kézen a félelmedet és vele együtt haladj tovább. Csak az a fontos, hogy ne állj meg. Egy idő után észreveszed, hogy a félelem, amely addig kísért, már nincs ott, a kezed szabaddá vált. /Delia Steinberg Guzmán/

Bátorságra van szükségünk ahhoz, hogy elfogadjuk, igenis rendelkezünk eszközökkel, hogy jobb emberré váljunk, mint amilyenek most vagyunk, de ahhoz is bátorság kell, hogy felismerjük, sok még bennünk a felderítendő sötét terület. /Delia Steinberg Guzmán/

Ha egy ember ezreket és ezreket tud legyőzni a csatában, míg egy másik le tudja győzni önmagát, bizony a másodiké a nagyobb dicsőség. Mert az önmagunkon aratott győzelem a legnagyobb győzelem. /Buddha/

Ha az ember egyszer benne van az események sodrában, már nem ijed meg tőlük. Csak az ismeretlentől fél az ember. De aki szembeszáll vele, annak már nem ismeretlen. /Antoine de Saint-Exupéry/

Nem a próba mutatja meg emberi nagyságunkat, hanem a bátorság, amellyel folyamatosan felülkerekedünk rajta. /Delia Steinberg Guzmán/

A bátorság nem más, mint egy másodpercig visszatartani a félelmet. /Franklin Roosevelt/

Lehetetlen végigmenni egy hosszú úton, ha hiányzik a bátorság az elkezdéséhez, az első lépés megtételéhez – akkor is, ha fáj otthagyni az addig cipelt felesleges koloncokat és terheket, amelyekbe korábban tudtunkon kívül kapaszkodtunk. /Delia Steinberg Guzmán/

A felfelé vezető ösvényt egyetlen tűz világítja meg – a szívben égő bátorság lángja. Minél bátrabb vagy, annál többet érsz el. Minél jobban félsz, annál inkább elhalványul a láng, pedig egyedül ez vezethet. /Helena Petrovna Blavatsky/

A gyáva ezer halált hal, a bátor csak egyet. /Oscar Wilde/

A bátorság az igazságosság törvénye: harcolni azért, hogy az igazságosságot védjük meg, nem pedig önmagunkat. /Delia Steinberg Guzmán/

A siker nem döntő, a kudarc nem végzetes: a bátorság, hogy folytasd, ez az, ami számít. /Winston Churchill/

Nem azért nem merjük, mert nehéz, hanem azért nehéz, mert nem merjük. /Seneca/

A félelem akkor vezet a bátorsághoz, ha próbának tekintjük: amikor tudjuk, mitől félünk, olyan tettekre válhatunk képessé, amelyek révén fel tudunk nőni ahhoz, ami a félelmünket okozta. /Delia Steinberg Guzmán/

Leonidasz

A bátor ember nem takarózik mások gyengeségeivel, és nem számít a többség jóváhagyására. Számára a saját lelkiismerete többet nyom a latba, és ezzel az erővel igyekszik segíteni mindazoknak, akik erre rászorulnak. /Delia Steinberg Guzmán/

Amikor egy új dologgal találkozunk, egy meghatározott helyzettel, egy döntő lépéssel, mindig remegünk belül, de talán kívül is. De ha egyszer elkezdtünk cselekedni, a félelem megszűnik, és helyet ad a tetteknek. /Delia Steinberg Guzmán/

Jobb éhen halni bánat és félelem nélkül, mint bőségben, de ugyanakkor teméntelen zaklatásban élni. /Epiktétosz/

A félelem, óh tanítvány, megöli az akaratot és meggátolja a cselekvést. /Helena Petrovna Blavatsky/

Légy felkészülve és fogadd el idejében a figyelmeztetést. Ha próbálkoztál és kudarcot vallottál, óh rettenthetetlen harcos, ne veszítsd el azért bátorságodat: folytasd a harcot és támadj újra meg újra. /Helena Petrovna Blavatsky/

Erények nevén settenkednek hozzánk a bűnök. Bátorság címén lappang a vakmerőség, a lomhaságot mérsékletnek hívják, meggondoltnak fogják fel a gyávát: nagy a veszély, ha ezek között nem ismerjük ki magunkat. /Seneca/

Nem vitatnánk, mi illik a bátor emberhez, ha tudnánk, mi a bátorság. Mert az bizony nem megfontolatlan vakmerőség, nem a veszély imádata, a félelmetes kihívása, hanem az a tudomány, amellyel meg lehet különböztetni: mi a jó és mi nem az. Rendkívül lelkiismeretesen vigyáz magára a bátorság, s ugyanakkor rendkívül türelmesen viseli el mindazt, ami a bajok hamis látszatában jelenik meg. /Seneca/

Ha silány dolgokra nem pazarolsz több figyelmet, mint amennyi illeti őket, nem lesz okod bátorságod elvesztésére. /Marcus Aurelius/

Szép dolog ugyan, ha az ember minden egyes szép dolgot megismer, ám az erény esetében mégsem az a legbecsesebb, ha azt tudjuk, hogy mi az erény, hanem ha megismerjük, hogy melyek a forrásai. Hiszen nem tudni akarjuk, hogy mi a bátorság, hanem bátrak akarunk lenni, és nem tudni akarjuk, hogy mi az igazságosság, hanem igazságosak akarunk lenni, mint ahogyan inkább akarunk egészségesek lenni, mint tudni, hogy mi az egészség, és inkább akarjuk, hogy jó legyen a közérzetünk, mint tudni, hogy mi a jó közérzet. /Arisztotelész/

Aki látja, mi az igazságosság, mégsem cselekszi, abból hiányzik a bátorság. /Konfuciusz/

Aki szereti bátorságát fitogtatni, s elégedetlen a szegénységével, az végül felfordulást támaszt. /Konfuciusz/

Ha az országot jól kormányozzák, bátor lehetsz szavaidban is, tetteidben is. De ha az országot rosszul kormányozzák, a tetteidben bátor légy, szavaidban pedig megfontolt. /Konfuciusz/

A tökéletes erényű ember mindig bátor is, aki azonban bátor, még nem feltétlenül tökéletes erényű. /Konfuciusz/

Aki szereti a bátorságot, de nem szeret tanulni, annak sötétsége a rend felforgatásához vezet. /Konfuciusz/

A nemes ember az igazságosságot tartja a legtöbbre. Ha egy hivatalt viselő ember bátor, de hiányzik belőle az igazságosság, akkor felfordulást támaszt. Ha egy közrendű ember bátor, de hiányzik belőle az igazságosság, akkor rablóvá válik. /Konfuciusz/

Ez még csak mehetne, de most jő a nagyja:
Ordít a hímfarkas s hátul megtámadja;
- Mit csinálsz most Miklós? jaj, dehogy birsz vélek!
Ezer lelked volna, mégis megölnének. -
Semmi baj! az néki a tulajdonsága,
Hogy, ha nő veszélye, nő a bátorsága:
Kisegíti magát, sohase féltsétek,
Nem válik belőle farkasoknak étek. 
/Arany János: Toldi/


Platón: Állam
SZÓKRATÉSZ: Azt mondom, hogy a bátorság a "megőrzés" egy neme.
GLAUKÓN: Milyen megőrzésről beszélsz?
SZÓKRATÉSZ: Ama hiedelem megőrzéséről, amely a törvény által - a nevelés útján - támad arról, hogy mely dolgok félelmesek, és milyenek ezek; e hiedelem "mindenáron" való megőrzésén pedig azt értem, hogy az ember bánatában, örömében, vágyai és félelmei közepette konokul tartson ki mellette, és ne tagadja meg. Ha kívánod, szívesen mondok erre egy hasonlatot is.
GLAUKÓN: Kérlek.
SZÓKRATÉSZ: Bizonyára tudod, hogy ha a gyapjúfestő a gyapjút bíborszínre akarja festeni, először is a sok színárnyalatból kiválaszt egyet: a fehéret; ezt előre kidolgozza, és körülményes eljárással előkészíti, hogy minél jobban magába szívja a bíbort, és csak azután kezd a festéshez. Az így festett gyapjú színtartó lesz, fényét-színét nem veszti el, akár lúg nélkül, akár lúggal mossák. Ami azonban nem így készül, magad is tudod, milyen lesz, akár más alapszínre, akár fehérre festenek rá, de megfelelő előkészítés nélkül.
GLAUKÓN: Tudom, hogy a mosásban kifakul, és nevetségesen elveszti a színét.
SZÓKRATÉSZ: No most képzeld el, hogy tőlünk telhetőleg mi is ilyesmiben fáradoztunk, mikor katonákat válogattunk, és zenével, tornával neveltük őket; hidd el, ezzel csak azt kívántuk elérni, hogy a törvényeket a lehető legszebben, meggyőződésből szívják magukba, mint a gyapjú a festéket, és így - megfelelő természet és nevelés révén - "színtartó" maradjon a félelmes és egyéb dolgokról vallott hitük, s ne mossák ki belőlük a festéket a szörnyű, hatékony lúgok, mint amilyen a gyönyör, amely minden lúgnál, homoknál biztosabban mar; a fájdalom, a félelem és a vágy, amely minden lúgnál erősebb. Nos, ezt az erőt és a félelmetességükről és azok ellentétéről mindenáron vallott helyes és törvényes hitnek ezt a "megőrzését" nevezem és nyilvánítom bátorságnak - hacsak te nem tudsz jobbat mondani.

BÁTORSÁG - videók és egyéb linkek
http://www.tanit.hu/felelem-gyozelem
http://www.tanit.hu/felelem-legjobb-ellenszere
http://www.tanit.hu/varazskopeny-vannak-meg-csodak
http://www.tanit.hu/marcus_aurelius_elmelkedesek
http://www.tanit.hu/seneca-vigasztalasok-erkolcsi-levelek
http://www.ujakropolisz.hu/cikk/platoni-erenyek-idezetek-negy-fo-erenyr…

 

Cimkék