Együttműködő játékok

Abbéli igyekezetünkben, hogy minél nagyobb teret nyerjen a versengéssel szemben az együttműködés a nevelés során, bukkantunk rá az alábbi játékgyűjteményre, amelyet a kia.hu-ról vettünk át.
Köszönet a forrásnak: http://www.kia.hu


Luvmour, Sambhava - Luvmour, Josette: Everyone wins! Cooperative games and activities
(Philadelphia, PA ; Gabriola Island, BC : New Society Publishers, 1990)
Teljes fordítás


Mindenki nyer!
Együttműködés-játékok és -tevékenységek

Fordította Simonyi Cecília (BOCS Alapítvány, Székesfehérvár)

[Rich Text formátumban, tömörítve letölthető.]


Előszó

Nagy bajok voltak a helyi Waldorf Iskola játszóterén. Az erőszak jelen volt szinte minden nap, az elsős és másodikos gyerekek többsége pedig klikkekbe tömörült. A szülő, aki a játszótér felügyeletéért volt felelős, egyre dühösebb lett, és nem volt, aki segítsen neki megbirkózni a helyzettel. A tanárok felfigyeltek a problémára és felismerték, hogy szervesen összefüggnek az osztályteremben felmerülő nehézségekkel, de minden segítő próbálkozásuk elutasításra talált. A szülők a többi szülőt és a többi gyereket okolták a problémáért, a tanári kar pedig egyre jobban megijedt. Ez volt az a helyzet, amikor hívtak bennünket. Volt-e mód a feszültség oldására bármi komolyabb beavatkozás nélkül?

Mivel ez egy bevezető Együttműködés-játékok és -tevékenységek elé, ezért nem részletezzük a különféle alkalmazott módszereket, melyek a feszültség oldásában mind közrejátszottak. Az Együttműködés-játékok és -tevékenységek önmagukban nem lettek volna elegendőek, de ezek alkották a kritikus tényezőt. Nemcsak megteremtették a találkozáshoz szükséges közös teret mindenki számára, de segítségükkel tudtuk lemérni a többi általunk alkalmazott konfliktusmegoldó gyakorlat hatékonyságát is. A játékok tehát mind diagnosztikai, mind gyógyító célt is szolgáltak.

Az első alkalommal Spagettit játszottunk velük. Ezen keresztül mondtuk el nekik, hogy mindannyian kapcsolódunk egymáshoz és, bár ezek a finom szálak néha "összebogozódnak", nem reménytelen megtalálni a megoldást. A Spagettihez körbe kell állni, majd mindenkinek meg kell fognia valaki kezét, aki nem közvetlen mellette áll. Mindenkinek két másik ember kezét kell fognia. A cél újra kialakítani a kört, miközben nem engedjük el egymás kezét. Nem könnyű feladat, néha nem is lehetséges, és hangsúlyozottan sok kommunikációt és türelmet igényel. Ha a gyerekek megértik a játékot, nagyon erősen törekszenek a sikerre. Ez az osztály kétszer játszotta, úgy, ahogy senki nem hitte volna, míg végül "nyertek".

Következőnek Gurulópárt játszottunk. Ebben a játékban a gyerekek párba állnak, hanyatt fekszenek és le kell gurulniuk egy lejtőn úgy, hogy a lábujjaik összekapaszkodnak. Először hagytuk, hogy mindenki maga keressen partnert, aztán mi választottunk párokat véletlenszerűen, végül tudatosan összepárosítottunk bizonyos tanulókat. Természetesen nem kis elégedetlenséget keltett mind a véletlenszerű, mind a tudatos párosítás, de annyira élvezetes volt a játék, és olyan jelentékeny energiamennyiség szabadult fel, hogy a gyerekek együttműködtek.

Ezután jöttek olyan csoportjátékok, mint pl. az Óceáni üldözés és az Igaz vagy hamis. Ezután közösen készítettünk egy akadálypályát, és közösen bejártuk. Befejezésül az Ölelj meg egy fát játékot játszottuk. Ez fontos pillanata volt a napnak, mivel ez a játék igen magas fokú bizalmat kíván. A gyerekek párban vannak, és egyiküknek be van kötve a szeme. Ezután, egy viszonylag sűrű erdőben a látó gyermek kerülő úton odavezeti bekötött szemű partnerét egy fához. A bekötött szemű gyermek megismerkedik a fával, látásán kívül minden érzékét használva. Aztán egy másik úton a gyermeket visszavezetik a kiindulópontra, a kendőt leveszik és neki meg kell találnia fáját.

De hogyan válasszuk meg a párokat? Ha olyan gyerekeket párosítunk össze, akiknek problémáik vannak egymással és visszaélnek egymás bizalmával, akkor nem valószínű, hogy az Együttműködés-játékok gyógyító hatékonysággal fognak működni. Ha viszont a klikkek magját képező "legjobb barátokat" engedjük társulni, akkor valószínűleg csak ezeket a klikkeket erősítjük meg.

Mialatt az előbb felsorolt játékokat játszottuk, fokozatosan értettük meg és láttuk át a tanulók közti kapcsolatokat. Nem támaszkodtunk semmilyen külső személy véleményére, még a tanítóéra sem. A játékok folyamata, a teljes bevonódás éri el, hogy a gyermek elfeledkezik képzetei mesterségesen alkotott feléről és az igényeknek, szükségleteknek megfelelően cselekszik. Két fiú például, egymás agressziójának gyakori áldozatai, nagyon élvezte, mikor a Gurulópárban összeraktuk őket. Olyan gyorsan haladtak lefelé a lejtőn, hogy a többi gyerek megállt és csodálkozva figyelte őket. Mindenki meglepődött és megkönnyebbült, látva a két fiút e szokatlan, új felállásban.

Minden csoportban megvannak azok, akik rendelkeznek egyfajta "semlegesítő" képességgel. Ez az adottság gyakran rejtett, mivel nagy a nyomás az egyik vagy másik oldalhoz való csatlakozásra. Ebben az elsős-másodikos csoportban a semlegesítők jócskán a felszín alatt voltak. A kommunikáció és a "biztonságos tér" ennyire leromlott. De a játékok során felismertük őket. A játék öröméért játszottak és nem bánták, bárki volt is mellettük. Figyeltek ránk, hogy megtudják, hogyan lehet a legjobban játszani, és nem haboztak elmondani azoknak, akiket visszafogottságuk gátolt benne.

A semlegesítőket azonosító legvilágosabb jel annak tudatására való igényük volt, hogy nem azonosulnak semelyik csoporttal. Ezt finom, vagy kevésbé finom módon jelezték számunkra. Némely gyerek szánt szándékkal külön állt a csoporttól, amíg a következő játékra várt. Mások szánt szándékkal olyan gyerekhez vagy csoporthoz csatlakoztak, akikhez általában nemigen közeledtek és verbálisan jelezték, hogy így tesznek.

A semlegesítők szerepe kritikus volt a most következő játékokban. A klikkek legszorosabban összetartozóit közöttük osztottuk el. A maradékot úgy rendeztük, hogy olyanokkal kerültek egybe, akikkel általában nem voltak, vagy olyanokkal, akikkel kisebb problémáik adódtak. Nagyon jól működött. Mostanra kiszabott időnk letelt és a gyerekek a sajnálkozás sóhajával tértek vissza az osztályterembe.

A következő hetek folyamán kiképeztük a játszótérért felelős szülőt. Fokozatosan egyre összetettebb játékok kerültek sorra, melyek során növekvő hangsúlyt fektettünk a Biztonságos Tér észlelésére. Végül olyan játékokat játszottunk mint az Add le a szavazatod és az Interjú, melyekben kifejezhették meglátásaikat és vágyaikat osztálytermüket illetően. Ez nagy bátorságot kívánt részükről, és nem ment azonnal. Voltak problémák a tanár és a szülők között is, de végül az osztály eljutott oda, hogy legalább a játszótéren energiáit az együttműködésre tudta összpontosítani.


Az alkalmazás alapelvei

Az Együttműködés-játékok eszközök, és mint minden eszközt, ezeket is ügyességgel és gonddal kell használni. Az Együttműködés-játékok legszebb és legizgalmasabb tulajdonságainak egyike, hogy a résztvevők kora és adottságai szerint variálhatók; és alkalmazhatók minden egyes tanulási helyzetre. A játékokat a résztvevők profiljának megfelelően válogasd.

A játékosok kora fontos tényezője minden játéknak. Nem kell betű szerint venni a javasolt korhatárokat; kísérletezz, és élvezd, amit játszol. De fontos figyelembe venni a kort, mélyebb szinten a gyerekek érettségét.

Minden nevelés alapvető és legjobb eszközeinek egyike egy gyermek növekedési stádiumainak alapos, mély megértése. A játékok sikere nagy mértékben függ attól, hogy mennyire érted a gyermeki fejlődést. Ez a megértés alapozza meg azt a meglepő hatékonyságot, melyet a játékok helyes kiválasztásával és alkalmazásával érhetsz el.

A játékvezető hozzáállása meghatározó. A gyerekek természetszerűleg elfogadják az irányítást idősebbektől, és éppen ezért lefegyverző egyenességgel képesek olvasni bennünk. Ha a vezető nem törekszik őszintén az együttműködésre, vagy viselkedése bármilyen módon gőgöt vagy manipulációt fejez ki, az Együttműködés-játékok játszása képmutatóvá válik. A mintáddal nevelsz.

Ha egy játék nem jön be elsőre, tedd félre és később térj vissza rá. Néha többszöri próbálkozásra van szükség, hogy a gyerekek elkapják a játék lényegét. A Együttműködés-játékokat és -tevékenységeket nem szövik Amerika játékgyárában. A gyerekek a tévében sem ezeket bámulják születésük óta. Ezért csak lassan. Ne próbáld azonnal végigjátszani egy játék minden variációját, az a hajszolás érzetét kelti. Jobb sok különböző játékkal kezdeni. Legyél őszinte, türelmes, és vedd igénybe a gyerekek segítségét.

Ha egy gyerek nem akar játszani, ne erőltessük. De ne is engedjük, hogy bomlassza a csoportot. Az a tapasztalatunk, hogy miután egy darabig figyelte a játékot, a legtöbb gyerek csatlakozik, vagy talál valami más alkotó tevékenységet. A tevékenységek együttműködő jellegéből adódóan a gyermek biztonságos tere növekszik. A légkör barátságosabbá válik és ezt a gyerekek megérzik.

Rajta, játssz! Olvasd át egyszer vagy kétszer a játékokat, ismerkedj egy kicsit azokkal, amiket aznapra tervezel, aztán vágj bele! Miért ne? Nincs mit vesztened. A gyakorlat fog játékmesterré tenni, méghozzá igen hamar.

Vidd bele a humorodat! Ez a legfontosabb mindenekfelett. Viccelj, ne zavarjon, ha nem üti meg Latabár színvonalát. Engedd el magad, játssz, és hagyd, hogy mindenki jól érezze magát. A humor a legegészségesebb környezet mindenki számára, számodra pedig az a kapu, melyen keresztül a legtöbbet megtudhatsz a gyerekekről.


Játékok különféle helyzetekben

Az Együttműködés-játékokat és -tevékenységeket sikerrel alkalmazták mindenféle tanulási környezetben: partikon, szűk családi és tágabb rokonsági körben és nagy, csoportos összejöveteleken. Játszottuk őket egész közösségekkel, táborokkal, állami és magániskolákkal és mozgáskorlátozottakkal is. A játékok barátságos és figyelemmel teli légkört alakítanak ki, melyben mindenki egyéni képességeire fény vetül. Az önbizalom növekszik; a béke és az egymáshoz tartozás belső érzése feléled.

Bizonyos játékok jégtörőként szolgálnak, mások érzések közvetítésére, az összpontosítás fokozására, a művészi érzék és a gondolkodás fejlesztésére esetleg csoportos vagy egyéni önmagunkra figyelés segítésére. Minimális erőfeszítéssel és maximális szórakozás mellett az Együttműködés-játékok segítségével a résztvevők megismerkedhetnek saját ritmusukkal, és megtanulhatják azt a többiekével egységbe hozni.

A könyv elején leírt eset egy nagy iskolai csoporton belüli konfliktushelyzetet ábrázolt. Zárásul két másik, meglehetősen különböző helyszínen szerzett tapasztalatunkat szeretnénk elmesélni. A három együtt még mindig messze nem meríti ki az Együttműködés-játékok illetékessége alá tartozó összes helyzeteket. Remélhetőleg valamennyien együtt arra serkentenek majd, hogy megtaláld saját megközelítésed és módszereid a játékok használatára. Ha több információra van szükséged, bátran írj nekünk. Bizonyosak vagyunk abban, hogy megtaláljuk a játékok helyzetedhez illő alkalmazási módját.

Nagy örömünkre van egy gyerekcsoportunk, akikkel minden pénteken járunk egyet a természetben. Körülbelül egy tucatnyian vannak a társaságban, 6-tól 12 évesig. Rendszerint egy órát sétálunk az erdőben, amely körbeveszi a környékünket, tízóraizunk, aztán Együttműködés-játékokat játszunk. Később ebédelünk, aztán vagy további játékok következnek, vagy mesélés, vagy színjátszás. A cél a gyerekek számára, hogy megtanulják, hogyan legyenek barátok. A céllal ők is tisztában vannak. Ha konfliktushelyzet áll elő, abbahagyjuk amit épp csinálunk és megpróbáljuk megoldani. Mindenféle klikkesedés tilos. Valamennyien egyetértünk abban, hogy barátoknak lenni nem olyan könnyű. Valamennyien örülnek a lehetőségnek, hogy tanulhatják. Emellett pedig dühösek, hogy ezt általában sehol nem tanítják, hiszen világosan látják, a felnőtteknek is mennyi problémájuk van a kapcsolataikban.

Meglepő módon nem a természet az elsődleges vonzerő a gyerekek számára. Ez a rajongás az Együttműködés-játékoknak és -tevékenységeknek, és a belőlük fakadó társas mozgató erőnek, lendületnek jár. Ha vörösfarkú sólymot látunk násztánc közben, vagy farkasürüléket vizsgálunk, hogy meghatározzuk az állat étrendjét, vagy felriasztunk egy csapat vadpulykát, vagy vadvirágokat gyűjtünk préselés céljából, az mind nagy-nagy gyönyörűséget jelent és rácsodálkozásra, a természet csodálatára késztet bennünket. De ők nem ezekért mennek. A gyerekek inkább Együttműködés-játékokat játszanának. Ez számunkra kisebbfajta sokkot jelent, ugyanakkor elismeréssel adózunk e játékok hatalmának, mellyel a gyerekek egy eredendő igényét elégítik ki.

Kedvenc játékuk nem található meg az e könyvben felsoroltak között. Maguk találták ki, és őszintén szólva mi sem tudjuk valamennyi szabályát. De nem hisszük, hogy bárki is tudná. A játék neve "Vadlovak", és szerepelnek benne lovak, hegyi oroszlánok, indiánok, "fehérek", birkák, Orvosságos Asszonyok és ami vagy aki csak a résztvevők bármelyike lenni kíván. A játék egy másikból származik, melyet ugyancsak ők a Görög Mondák alapján találtak ki. Mi mindössze annyit kértünk, hogy senki ne maradjon ki a játékból, hogy ne legyen benne valódi erőszak, és hogy ne alakuljanak klikkek. Eleinte volt némi tiltakozás e szabályok ellen, de most már említenünk sem kell őket. Időről időre figyelünk egy kicsit egy-egy gyereket, hogy megbizonyosodjunk, számára kielégítő módon vesz részt a játékban. Egyenlőre még várunk a csalódásra.

A "Vadlovak" azután jött létre, hogy a csoport lassan több mint egy éve együtt volt. Sok-sok játékon mentünk keresztül, többségükön sikerrel. A legtöbb játéknak megvolt a maga sikerkorszaka, de általában véve mindegyik körülbelül ugyanolyan fontossággal bírt. A gyerekek gyakran javasoltak maguk is variációkat.

Az utolsó eset egy anyáról és hat éves kisfiáról szól. Amikor segítségünket kérték, az anya éppen fájdalmas és erőszakos válásának feldolgozásával küzdött. A fiú – okos, energikus és érzékeny – nehéz időket élt az iskolában. Erős gyerek volt és szerette a reflektorfényt. Osztálytársai ezt használták fel arra, hogy megtestesítsék benne saját negatív tendenciáikat. Ennek eredményeként gyakran volt sértés és gúnyolódás tárgya. Ugyanúgy, mint apja, erőszakkal válaszolt. A "rossz" címkét ráakasztották és valahányszor társai részt akartak venni a "rosszaságban", ő volt a választott céltárgy.

És egészen bizonyos, hogy személyének egy része kedvelte ezt a szerepet. Ezzel figyelem és hatalom járt és még akik nem szerették őt, azoknak is szüksége volt rá. Egy törékeny, érzelmi fejlődésben elmaradt fiú különösen élvezte, ha rávethette magát, ha megverték és aztán mindkettőjüket megbüntették.

Bár a családdal való munka több szinten folyt, egy kicsi de fontos rész néhány Együttműködés-játékot is tartalmazott. A fiú másokhoz tartozás-érzését szerettük volna újra felébreszteni. Ha érezné, hogy ehhez a földhöz tartozik, hogy helye van a családjában, akkor az élete értékes lenne és a romboló viselkedés megszűnne.

Két együttműködés-játékot választottunk, és mindkettő nagyon jól működött. Elsőként, hogy az anya minden nap megtudhasson valamit fia kedélyállapotáról, egy állatos játékot ismertettünk meg velük a reggeliző asztal mellett. Az anyának sok állatos képe volt. Minden reggel felmutatott egyet és mindenkinek meg kellett mondania, ő hogy tenne az állat helyében aznap. Ágaskodó kobrától kuncogó koaláig minden volt a kártyák között. A családban volt egy kishúg is, és hármasban játszottak együtt. Gyakran elő is adták állati érzéseiket. Természetesen hangulataik a családi tudás része lettek és ez azonnal oldott némi feszültséget. És az anya sokkal tisztább képet kapott arról, hogyan alkalmazzon más általunk használt gyógymódokat az általános helyzet javítására.

A másik játék egy reggeli családi nyújtózkodós játék volt. Csakúgy mint az előző, ez is nagyon egyszerű. Mindenki találkozik a kandallónál egy ötperces közös nyújtózkodásra, amit felváltva mindig valamelyik családtag vezet. A család hamarosan megtoldotta ezt egy kéz-koordináló játékkal. Így most minden napjukat azzal kezdték, hogy közösen ellazulva vettek néhány nagy lélegzetet. A kapcsolat, melynek megtapasztalására a fiúnak szüksége volt, jelen volt. Ő kedvezően reagált és jó egészsége hamarosan visszaállt.

Akkor hát barátaink, köszönjük a lehetőséget, hogy írhattunk az Együttműködés-játékokról és -tevékenységekről. Szívből reméljük, hogy megpróbálkoztok velük és olyan hasznosnak találjátok majd őket, mint mi is találtuk. Az emberi evolúciónak e kritikus pillanatában segítségünkre lehetnek az együttműködés, a tisztelet és barátság tanításában. Ezek olyan értékek, melyek sokáig élnek, és melyekből sosem lehet elegünk.

Ha valamiben segítségetekre lehetünk, ne habozzatok írni.

Josette Luvmour, igazgató
Sambhava Luvmour, igazgató
Center for Educational Guidance
P. O. Box 445 North San Juan CA 95960-0445
(916) 292-3623

A Center for Educational Guidance egy non-profit szervezet.

 


Használati utasítás a könyvhöz

Minden egyes játék neve alatt négy rubrikát találsz. A bennük található információ segítségedre lehet annak eldöntésében, hogy a játék mely szituációkban működhet a legjobban. E rubrikák:

Aktivitás szintje – az "1" a legaktívabb, és az "5" a legkevésbé aktív. A játékok eszerint vannak csoportosítva a könyvben. Először csupa "1"-est fogsz találni, majd sorban a "2", "3", "4", végül az "5". kategóriába tartozókat.

Korosztály – megjelöli a legalacsonyabb kort, melyben még élvezhető a játék. A könyv hátuljában valamennyi játék megtalálható kor szerinti csoportosításban is.

Helyszín – "Bent", ha a játék inkább zárt térben játszható jól. "Kint", ha szabad téren. "Bent és kint", ha itt is, ott is.

Csoportméret – jelöli azt a legkisebb létszámot, mellyel a játék még játszható. A könyv hátuljában eszerint is található tartalomjegyzék a játékokról.


Használati utasítás a tartalomjegyzékekhez

Egy adott tartalomjegyzéken belül a játékok ábécésorrendben vannak. Ha tehát olyan játékot akarsz találni, melyhez 6 játékosra van szükséged, akkor keressd meg a Csoportméret Tartalomjegyzéket és keressd meg a "Hat vagy több" címszót. A játékok ábécé-sorrendben fel vannak sorolva. Ha játékosaid hét-nyolc évesek, menj a Korosztály Tartalomjegyzékhez, keressd meg a kívánt kort és aztán vesd össze a talált játékokat azokkal, amiket a Csoportméretnél kiválasztottál. A metszéshalmaz: mindazok a játékok, melyek csoportod számára alkalmasak. Mehettek játszani.

A játékról szóló szövegtest tartalmazza a Játékleírást, Variációkat és Javaslatokat. Ha kellékekre van szükség, ezek is jelölve vannak ebben a részben. Emellett mindenki bátran próbáljon ki saját variációkat is. Ha pedig bármilyen új ötlet, javaslat merül fel a játékok játszása során, bármikor örömmel értesülünk róla.

 


Játékok

EGYES JÁTÉKSZINT

  Óceáni üldözés

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
A hívó "hajó"-t kiált, mire minden gyereknek arra a bázisra kell futnia, amire mutat. Miután hármat számolt, a hívó kiterjesztett karokkal üldözőbe veszi és megpróbálja elkapni azokat a gyerekeket, akik nincsenek a bázison és nem érintkeznek valaki mással. A hívó – ha idősebb – általában egyszerűen elhibázza.

Változatai:
Szardínia – minden gyereknek a bázison kell lennie és érintkeznie egymással.
Rák – a gyerekeknek hátukat egymáshoz vetve kell összeállniuk.

Javaslatok:
Jelöljünk ki három vagy négy területet bázisnak, hogy a hívó meglepetésszerűen mutathasson valamelyikre amikor kiált.


  A csempész drágakövei

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő / Kellékek: egy rongy

Játékleírás:
A "kincset" – egy rongyot – a földre helyezünk. Egy gyerek őrzi. A többiek megpróbálják megkaparintani. Ha a kincs őrzője megérint egy tolvajt, annak három lépést hátra kell lépnie.

Változatai:
Játsszuk két őrrel. Játsszuk úgy, hogy akit az őr(ök) megérint(enek), az mozdulatlanná merevedik, és engedjük meg, hogy a szabad játékosok érintéssel felolvasszák a megfagyottakat.

Javaslatok:
Legyünk a játékvezetők.


  Dó-Dó-Dó

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Két csapatra oszlunk. Az egyik csapatból egy játékos, lélegzetét visszatartva átmegy a határvonalon és megpróbál megfogni egy vagy több játékost, majd visszaérni saját oldalára úgy, hogy ugyanazzal a lélegzettel folyamatosan mondja "dó-dó-dó-...". Minden megfogott játékos átjön vele az ő oldalára. Ha nem sikerül senkit elkapnia, vagy elfogy a levegője (abbahagyja a hangadást) mielőtt visszaérne, át kell mennie a másik csapathoz.

Változatai:
Változtassuk a játéktér méretét.

Javaslatok:
Ne teljes résztvevők, inkább közeli megfigyelők legyünk.
Alkalmas játék fölös energiák levezetésére.


  Hosszú lábujj

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Guggolj le, fogd meg a lábujjaidat és kissé felemelkedve de még mindig hajlított térdekkel próbálj előreugrani olyan messzire, amennyire csak lehetséges.

Változatai:
Csináljátok kollektív távolugrásként vagy koreografáljátok meg táncnak.

Javaslatok:
Gyakorlással fejlődés érhető el. Csoportban mulatságos.


  Térdre!

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 1 fő

Játékleírás:
Hátadat egyenesen tartva térdelj le, sarkaidat emeld a feneked felé és jó erősen fogd meg a bokáidat. Tegyél térdlépéseket úgy, hogy térdkalácsaidon egyensúlyozol.

Változatai:
Próbáljátok ki csoportosan – egymás bokáját megfogva, rendezzetek váltóversenyt vagy táncoljatok.

Javaslatok:
Nagyon kell vigyázni, hogy senkinek a térde ne sérüljön meg.


  Együttugró

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
A játékosok – a vezető kivételével – egy sorban állnak, egymás mögött. Felemelik és hátrafelé kinyújtják bal lábukat, hogy a mögöttük álló meg tudja fogni bokájukat vagy sarkukat. Ezután jobb kezüket az előttük álló vállára teszik és megkapaszkodnak. És most lehet ugrálni.

Változatai:
Másik lábbal – táncolva – mérve a közös futamidőt – akadálypályán végighaladva.

Javaslatok: Figyelmeztesd őket a gondos koordinációra. Gyakoroljátok, mielőtt elcsüggedne a társaság.


  Hanyattbiciklizés

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Feküdj hanyatt és talpaidat tedd össze társadéival. Tegyetek egyidejűleg bicikliző mozgásokat először az egyik, majd a másik irányba.

Változatai:
Próbáljátok ki hármasokban, szemet lehunyva, zenére.

Javaslatok:
Jól beválik mindenféle embernél – még éppen hadilábon állóknál is.


  Érzelem-váltó verseny

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 9+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoport: 12 fő / Kellékek: 3 tál és 3 gyümölcs

Játékleírás:
Három csapat sorakozik fel választott gyümölcse mögött. Adunk egy kis időt, hogy minden játékos kigondoljon egy hangot és egy mozgást arra, hogy "mérges", "szomorú" és "vidám". A tálakat bizonyos távolságban a földre helyezzük. Az első játékos felkapja a gyümölcsöt – a tálhoz szalad – leteszi – háromszor "mérges" (háromszor bemutatja az erre kiválasztott hangját és mozgását egyidejűleg) – visszaszalad a startvonalra – kétszer "vidám" – vissza a gyümölcshöz, ott kétszer "szomorú" – visszaviszi a gyümölcsöt a starthoz – beleharap egyet – és a következő játékos indul.

Változatai:
Választhatunk más érzelmeket is, vagy csinálhatjuk tandemben (többen egymás mögött haladnak és szimultán "fejezik ki" érzelmeiket).

Javaslatok:
Kilenc évestől felfelé. A résztvevőknek már a kezdéskor játékos kedvvel kell rendelkezniük.


  Óriások – Varázslók – Tündérek

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Két csapatra oszlunk. Minden csapat megegyezik egy Óriás-, Varázsló- illetve Tündér-pózban. Ezt bemutatja a másik csapatnak. Ezután mindegyik csapat összesúg, és eldönti, melyik teremtmény lesz a következő fordulóban. A csapatok szembeállnak egymással egy középvonal mentén, háromra bemutatják a választott pózt és mondják a teremtmény nevét.
A Varázslók bolondot csinálnak az Óriásokból – az Óriások megverik a Tündéreket – a Tündérek átjárnak a Varázslók eszén.
Amelyik csapat veszít, annak vissza kell futnia Biztonságos Terébe (amit előzőleg a középvonaltól kb. 8-10 méterrel hátra mindkét csapatnak kijelöltünk), a másik csapat üldözi őket. Akiket megfognak, azok csapatot váltanak.

Javaslatok:
A Kő–Papír–Olló-nak mozgásos változata.


  Labdakergető

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: ping-pong labda, matracok vagy takarók

Játékleírás:
Valaki hasra fekszik a matracon vagy takarón. Hat másik megragadja a matrac széleit és húzza (a takarót széleinél fogva pár centire felemeli és viszi), miközben a fekvőnek egy ping-pong labdát keresztül kell fújnia a szobán. Milyen gyorsan sikerül nekik?

Változatai:
Csinálhatunk belőle váltóversenyt akadályokkal vagy anélkül.

Javaslatok: Vigyázzunk, senki ne erőltesse túl magát.


  Ölelő fogó

Aktivitás szintje: 1 / Kor: 4+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: rongydarabok, kalapok vagy egyéb könnyen hordozható tárgyak

Játékleírás:
A csoportnak kb. 1/6-od része kap egy darab rongyot a kezébe (vagy kalapot a fejére stb.). Ők megfoghatnak bárkit a többiek közül (akit megfognak, annak átadják a rongyot). A többiek csak akkor vannak biztonságban, ha valakivel (vagy valakikkel) átölelik egymást. Ha két vagy több játékos sokáig marad ebben a helyzetben, a fogó hármat hátraléphet és kiálthatja: "1, 2, 3, szét!" Ekkor a párosnak vagy csoportnak szét kell szakadnia és más karjai között keresni oltalmat.

Javaslatok:
Gondosan jelöljük ki a határokat. Tartsuk mozgásban a játékot. A különféle adottságok jól kiegyenlítődnek a játékban.


  Labdakörzés

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: fél méter hosszú bot, madzag, szivacslabda

Játékleírás:
A botra rákötjük a madzagot, a madzag végére a szivacslabdát úgy, hogy egy kicsivel a föld fölött lógjon akkor, ha két gyerek egymással szembeállva övének támasztva a bot végeit, csípőjével tartja. Anélkül, hogy kezüket használnák, próbálják meg átlendíteni a labdát a bot fölött.

Változatai:
Próbáljuk egyik majd másik irányba – csukott szemmel – mérjük, bizonyos időtartamon belül hányszor sikerült.

Javaslatok:
A kicsiknek engedjük, hogy használják a kezüket is.


  Együttműködés-váltóverseny

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 5+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8+ fő / Kellék: attól függ

Játékleírás:
Osszuk csapatokba a gyerekeket. A cél a legjobb csapatidő elérése egy váltóversenyen.

Változatai:
Akadályok – Kúszva – Hátrafele futva – Golflabdával kanálban.

Javaslatok:
Hagyjuk, hogy a gyerekek maguk határozzák meg az indulás sorrendjét. A versenyfeladatokat tekintve ne riadjunk vissza semmilyen őrültségtől.


  Akadályverseny

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 3+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: bármi, minden

Játékleírás:
A gyerekek saját maguk készítenek akadályversenyt, majd végigjárják.

Változatai:
Végtelen számú.

Javaslatok:
Figyeljünk rá, hogy mindenki, aki részt akar venni, megtehesse.


  Közös erővel

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 5+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 10 fő / Kellék: egy hosszú, erős kötél

Játékleírás:
Két egyenlő erejű csoportra osztjuk a gyerekeket úgy, hogy ha teljes erejükből húzzák a kötelet, egyik csapat sem mozdul.

Változatai:
Kössük a kötelet egy nehéz tárgyra és próbáljuk közös erővel elmozdítani.

Javaslatok:
Úgy oszd a gyerekeket, hogy egyensúly jöjjön létre. Ha megértik az elgondolást, javasold, hogy próbálják ők létrehozni a megfelelő csapatokat.


  Takaró-röpi

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: takarók és labdák

Játékleírás:
A játékosok a takaró széleit fogják. Egy labdát helyezünk a takaróra. A takaró közös és ügyes kezelésével lökjék fel a labdát, majd ugyancsak a takaróval próbálják meg elkapni. Számoljuk a pontokat.

Változatai:
Játsszuk röplabdával vagy strandlabdával. – Játsszuk különféle méretű takarókkal. – Jelöljünk ki játékteret, pályát. – Játsszuk hálóval és két csapattal.

Javaslatok:
Változtassuk a gyerekek takaró körüli "pozícióit". – Vigyázzunk, a kicsik nehogy megsérüljenek. – Sok ügyességet igényel. – Lehetőséget nyújt rá, hogy az energetikusabbak irányíthassanak, miközben szorosan együtt kell működniük a többiekkel.


  Pársport

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 10 fő / Kellék: labdák, madzag

Játékleírás:
Játsszunk baseball-t úgy, hogy két játékos lába össze van kötve, vagy egymás kezét fogják.

Változatai:
Ugyanez bármilyen labdajátékkal vagy fogócskával.

Javaslatok:
A párok kiválasztásánál vegyük figyelembe atlétikai képességeiket. – A játéktér ne legyen nagy.


  Igaz vagy Hamis?

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 7+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Két csapat van, az Igazak és a Hamisak. Egymással szemben felsorakoznak egy meghúzott középvonal mentén. Kb. 10 méterrel a csapatok háta mögött van kijelölve Biztonságos Terük. A vezető állításokat mond pl. a természetről. Ha igaz, az Igazak üldözőbe veszik a Hamisakat, ha nem igaz, akkor a Hamisak az Igazakat. Akit elkapnak, átmegy a másik csapatba.

Változatai:
Az állítások szólhatnak különféle témákról, a résztvevők korosztálya és érdeklődési köre szerint.

Javaslatok:
Az állítások ne legyenek egyértelműen igazak vagy hamisak – hagyjuk őket kicsit összezavarodni, mielőtt rájönnek a helyes válaszra. A kérdéseket a játékosok tudásának megfelelően válasszuk ki. Kiváló tanító játék.


  Mi újság?

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 10 fő

Játékleírás:
Két játékos kivételével kézenfogva kört alkotunk. A két ember kívül áll, ők az elveszett bárányok, akik kaput keresnek. Kiválasztanak egy párt (egymás mellett álló két embert) a körből. A két pár kézenfogva ellenkező irányba szalad a kör körül, vissza az üresen maradt helyre. Amikor szembetalálkoznak, meg kell állniuk, a másik pár minden tagjával kezet fogniuk "Mi újság?" felkiáltással, mielőtt továbbrohannának. Amelyik pár hely nélkül maradt, az lesz a két elveszett bárány.

Változatai:
Játsszuk futás helyett egy- illetve kétlábon ugrálással. – Játsszuk becsukott szemmel, úgy, hogy a pár egyik tagja futás közben érinti a kört.

Javaslatok:
Gondosan magyarázzuk el a szabályokat és a futás irányát. – Figyelmeztessük őket, hogy ne ütközzenek össze. – Mindenki kerüljön sorra.


  Kapd el a sárkány farkát!

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 7+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: zsebkendő

Játékleírás:
A játékosok sorba állnak és megfogják az előttük álló derekát. Az utolsó gyerek farzsebébe beletűzünk egy zsebkendőt, ez a sárkány farka. A sor elején álló, a sárkány feje, megpróbálja megfogni a zsebkendőt. A sárkány sehol nem szakadhat szét.

Változatai:
Két sárkány próbálja elkapni egymás farkát. – Cserélgessük a játékosokat.


  Itt!

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 16 fő /

Játékleírás:
Két csapat játssza. Mindegyik választ egy fát, a kettő között mintegy 30-40 m-nek kell lennie. Az egyik csapat egy játékosa "Itt!" kiáltással futni kezd a másik csapat fája felé. Ha sikerül megérintenie a fát, szerzett csapatának egy pontot. De ha bárki megérinti, vagy bárkihez hozzáér, az automatikusan "Itt"-é változik. Ez jelentheti azt, hogy érintéssel átadja saját csapata egy másik tagjának a "stafétát", aki tovább fut a fa felé, de jelentheti azt is, hogy őt érinti meg az ellenfél egy tagja, és ezzel a staféta a másik csapathoz kerül (az "Itt" az ő emberük lesz), s az ő céljuk a másik fa megérintése. Tilos akadályozni a futót és tilos mások akadályozásával segíteni is.

Javaslatok:
Olyan, mintha egy lélek járna érintésről érintésre. – Pontot szerezni nehéz, de nem lehetetlen.


  Tenyeres Talpas Teknős Tóbiás

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: akadályok, zöld ruhák, régi takaró

Játékleírás:
A csoport bebújik a takaró alá. Mindenkinek be van kötve a szeme, a vezetőt kivéve. Akadályokon kell átjutniuk, amilyen gyorsan csak tudnak. Felváltva mindenki vezető egyszer.

Változatai:
Játsszuk sártócsákban! A csoport foghatja egymás kezét.

Javaslatok:
Csak óvatosan!


  Labdakerülő sárkány

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 5+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 7+ fő / Kellék: szivacs- vagy gumilabdák

Játékleírás:
Kézenfogva nagy körbe állunk. Két ember középre áll, ők a sárkány. Egyikük – a fej – áll, a másik – a farok – lehajolva megfogja az előtte álló derekát és fenekét kitolja. A többiek labdákat adogatnak körbe és megpróbálják megdobni a "sárkány fenekét". Ha egy labda leesett a földre, legalább három emberen át kell mennie, mielőtt ismét meg lehet vele dobni a sárkányt. Egy labdát minden játékos legfeljebb három másodpercig tarthat magánál. Aki eltalálja a sárkány fenekét, helyet cserél vele. A korábbi farok lesz az új fej. Legalább két labdával játsszunk egyszerre.

Változatai:
Lehet több sárkánnyal – növelhetjük a kör méretét a játék nehezítése céljából.

Javaslatok:
Óvjuk a gyerekeket a kemény dobásoktól.


  Adó-kapó-fogó

Aktivitás szintje: 1 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 10 fő

Játékleírás:
Mindenki leguggol egy sorba. Minden második játékos jobbra fordul, a többiek balra. Az első ember – az üldöző – és az utolsó – az üldözött – kivételével mindenki térdel. Az üldöző megpróbálja megfogni az üldözöttet. Az üldözői szerepet átruházhatja másra, úgy, hogy megérinti és a helyére térdel. De csak olyasvalakinek adhatja át, aki vele egy irányba néz. Ugyanígy az üldözött is menekülés közben átadhatja a stafétát másnak, de ő bármelyik irányba. Például: a játékosok 1-től 10-ig felsorakoznak. 1-3-5-7-9 jobbra néz, 2-4-6-8-10 balra. Az 1-es üldözi a 10-est. 1-es úgy találja, hogy a 7-esnek jobb esélyei vannak a 10-es elkapására, tehát megérinti és elfoglalja a helyét. 7-es folytatja az üldözést. Az időzítés és ravaszság játéka.

Javaslatok:
Játsszunk néhány gyakorló futamot, hogy mindenki megértse. Adjunk mindenkinek alkalmat mindegyik szerep kipróbálására.


KETTES JÁTÉKSZINT


  Jöjjünk össze

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Két játékos áll a szoba két végében. Jeladásra egymás felé futnak majd ugranak. A cél: olyan közel landolni egymáshoz, amennyire csak lehet, anélkül, hogy egymást megérintenék.

Változatai:
Egymás mellett kell landolni – kezet kell rázni, mialatt a levegőben elhaladnak egymás mellett – a levegőben megpördülve kell egymáshoz közel landolni.

Javaslatok: Sok gyakorlást, próbálkozást igényel, mielőtt játék szintjére emelkedik. Óvatosan kell játszani.


  Talicskázás

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2+ fő

Játékleírás:
Párokban játsszuk. Az egyik gyerek tartja a másiknak mindkét lábát, míg az kezén járva halad.

Változatai:
Koreografáljunk mozgásokat – egyszerre több pár mozgását – csináljunk akadálypályát – csináljuk bekötött szemmel.

Javaslatok:
Ügyeljünk rá, hogy mindenki saját tempójában mozogjon – időnként cseréljünk párt.


  Polip

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
Kijelölünk egy játékteret. Egy gyerek a polip. Megpróbálja megfogni a többieket. Ha sikerül neki, a megfogott gyereknek mozdulatlanná kell dermednie, de karjait mozgathatja mint egy polip csápjait, és segíthet a fogónak elkapni a többieket, amíg mindenki polippá nem válik.

Változatai:
A fogócska minden változata. Változtassuk a játéktér méretét és elhelyezkedését.

Javaslatok:
Tág határokat alkalmazzunk.


  Limonádé

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Két csapat áll szemben egymással. Mindegyik mögött kb. 10 méterrel kijelöljük a csapat "Biztonságos Terét". Az egyik csapatnak ki kell találnia bizonyos szerepet (pl. űrhajós, bohóc, búvár stb.), melyet a csoport pantomimmel bemutat. A másik csapat találgat. Ha valaki helyesen tippelt, a pantomimosok Biztonságos Terük felé menekülnek, a másik csapat üldöz. Akit elkapnak, csapatot cserél.

Változatai:
Vegyünk ötleteket a természetből, irodalomból vagy a fantáziánkból, pl. legyünk felhők stb.

Javaslatok:
A kisebbeknek segítsünk. Mindenki által kedvelt játék, jól összehozza a csoportokat.


  Delfin és hal

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Két játékos kivételével a gyerekek kör formálnak és megfogják egymás kezét. Az egyik szabad játékos a delfin, a másik a hal. A delfin üldözi a halat. Ha a hal átszalad a körön, a gyerekek felemelve a karjukat kaput nyitnak, de a delfin előtt leengedik.

Javaslatok:
Ne legyen kivételezés a gyerekek között. Segítsük a lassabbat a szabályok játék közbeni módosításával.


  Pattogatott kukorica

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő

Játékleírás:
A gyerekek lekuporodnak a földre és azt kántálják: "pattogatott kukorica - pattogatott kukorica - pattogatott kukorica" – úgy, mintha a vonat hangját utánoznák. A játékvezető jelez a gyerekeknek, amikor a padló – a serpenyő – felforrósodik; erre a gyerekek – a kukorica – elkezdenek ugrálni – kipattogni – szerte a teremben. Ha két gyerek összeütközik pattogás közben, úgy maradnak és összeragadva ugrálnak tovább. A játéknak akkor van vége, ha mindenki egyberagadt.

Javaslatok:
A kicsik nagyon szeretik.


  Összekapaszkodva

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Egy körben ülve a játékosok egymás kezét vagy karját fogva összekapaszkodnak és együtt megpróbálnak felállni.

Változatai:
Nagyobb csoportok esetén a nem közvetlen szomszédok kapaszkodjanak össze.

Javaslatok:
Hagyjuk a csoportot kísérletezni – lassan megy – minél több ember, annál nehezebb.


  Kötélemelő

Aktivitás szintje: 2 / Kor: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoport: 10 fő / Kellék: Két végén összekötözött, kör alakúra kihúzott erős kötél

Játékleírás:
A csoport körben ül, a kötél körül. Valamennyien megmarkolják a kötelet és húzzák, amíg sikerül egyszerre felállniuk.

Változatai:
Bogozzuk ki a kötelet és húzzuk ki, két végére állítsunk egyenlő nagyságú csapatokat. A két csapat egyszerre húz és megpróbál felállni.

Javaslatok:
Tanítsd a gyerekeket egyszerre húzni; figyelj rá, hogy az energetikusabbak ne kritizálják a kevésbé aktívakat.


  Gurulópár

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Párokban játsszuk; a játékosok lefekszenek a padlóra kinyújtózva, lábaikkal egymás felé, fejeikkel ellenkező irányba nézve; feladatuk együtt végiggurulni a padlón úgy, hogy lábujjaik közben mindig összeérnek.

Változatai:
Csak az egyik láb ujjai érintkeznek.

Javaslatok:
A párokat folyamatosan küldd egymás után – hangosan bíztasd őket, szurkolj nekik. Gondosan válogasd össze a párokat.


  Héja és egér

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Két bekötött szemű gyerek áll a kör közepére. Egyikük a helyi nagyragadozó, a másik az áldozata. A többi gyerek biztonságosan bent tartja őket a körben. A ragadozó megpróbálja megtalálni áldozatát, akinek kis csengő van a nyakában. Beszélni tilos.

Változatai:
A ragadozónak van egy hangjelzése, melyet ha hallat, az áldozatnak sajátjával kell felelnie rá.

Javaslatok:
Szűkítsük a kört, ha a ragadozónak nehezen megy az áldozat megtalálása; figyelmeztessük a gyerekeket, hogy senkit ne hagyjanak elesni.


  Mindenki mindenkiért

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő / Kellék: babzsákok

Játékleírás:
A gyerekek fejükön babzsákkal saját tempójukban sétálnak. A vezető szabályozni kezdi a járás ritmusát, a gyerekek eszerint sétálnak tovább. Ha valakinek a fejéről leesik a babzsák, mozdulatlanná merevedik. Egy másik gyereknek kell felvennie és visszatennie fejére a babzsákot anélkül, hogy sajátját elvesztené.

Változatai:
Különféle mozgásokat kell végezni – akadályokon átmenni – váltóversenyben – zenére – adjunk lehetőséget a gyerekeknek, hogy vezessék a játékot és kitalálják saját változataikat.

Javaslatok:
Ha nagyon nehéz, a kisebbeknek engedjük meg, hogy egyik kezükkel "támogassák" a babzsákjukat.


  Gerendaséta

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 1 fő

Játékleírás:
Egyensúlyozzanak gerendán, egymás segítségével. Sok együttműködési lehetőséget kínál.

Változatai:
Zenére, akadályokkal, párokban stb.

Javaslatok:
A biztonságra ügyeljünk! Ha gondosan vezetjük be, önbizalmat növelő tevékenység!


  Kígyó a fűben!

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
Egy játékos a kígyó, a fűben fekszik és hasán kúszik. Minden játékos egy testrészén érinti a kígyót. A kígyó hirtelen azt kiáltja: "Kígyó a fűben!" és megpróbál egyet elkapni a szétszaladó játékosok közül. Ha sikerül neki, azok is kígyókká válnak. Addig játsszuk, amíg mindenki kígyó nem lesz.

Változatai:
Szűkítsük-bővítsük a játékteret – kígyók helyett játsszuk alligátorokkal vagy medvékkel (kézre támaszkodva vagy térden mozogva).

Javaslatok:
Ha lehet, cipő nélkül. Bíztassuk a játékosokat, hogy "bosszantsák" a kígyót.


  Magunkon túllépve

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoport: 10 fő / Kellék: Bármi, ami épp a kezünk ügyébe akad

Játékleírás:
Osszuk a gyerekeket kisebb-nagyobb, különböző létszámú csoportokba. Mindegyik csapatnak "emberi akadályt" kell képeznie magából. Egy csoport a "versenyzők", ők egyesével elindulnak végigjárni az "akadályversenyt". Egy-egy akadályhoz érve az akadály elmondja nekik, mi a feladatuk, hogyan kell "venniük" az akadályt. Ahogy a versenyzők csapatának minden tagja áthaladt egy akadályon, az akadály tagjai is beállnak a versenyzők sorába venni a hátralévőket. És amint egy versenyző csapat minden tagja végigért, a csoport feláll egy új akadálynak az akadálysor végére. Ilyen módon órákig folytathatjuk...

Változatai:
Betoldhatunk nem-emberi akadályokat is – játsszuk minden beszéd nélkül – növeljük az egyes akadályokat alkotó emberek számát – nehezítsük különféle ügyességi feladatokkal (pl. egy labdát kell vezetni folyamatosan).

Javaslatok:
Figyelj nagyon és ismerd meg játékosaidat; ez a játék sokat elárul róluk.


  Egy nagy csiga

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: matracok és akadályversenyhez való dolgok

Játékleírás:
A gyerekek közösen építenek egy akadálypályát, majd négyes csoportokban végigjárják, de úgy, hogy a csoport tagjai négykézláb, az előttük haladó bokáját fogva haladnak.

Változatai:
Mindegyikükre terítsünk takarót, csak a fejük lógjon ki.


  Vak lovagok

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoport: 5 fő / Kellék: egy hosszú habszivacs kard, vagy más megfelelő kitömött alkalmatosság

Játékleírás:
Valakinek bekötjük a szemét és kezébe adjuk a kardot. Mialatt tízig számol, a többiek a kijelölt terepen lekuporodnak valamilyen helyzetben. Mikor a számolás befejeződött, valamennyien megmerevednek. A "vak lovag" körbejár és kardjával megpróbálja megtalálni a játékosokat a terepen.

Változatai:
A játékosok teljes csendben vannak, miután a számolás befejeződött. Akit megérintettek, szintén "vak lovag" lesz, és új kört kezdünk. Immár két lovag számol, a többiek rejtőznek.

Javaslatok:
Győződjünk meg róla, hogy a kard nem okozhat fájdalmat vagy sérülést. A játékosok képességeinek megfelelően alakítsuk ki a játéktér határait.


  Mindenki egyszerre

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 1+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: semmi és minden

Játékleírás:
A játékvezető javasol dolgokat, amikké a csoport kollektíven "átváltozik".

Változatai:
Amit csak a képzeleted enged.

Javaslatok:

Kiváló új emberek bevonására és különböző korosztályok összehozására.


  Az elme táncai

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 3+ fő

Játékleírás:
Fejezzenek ki tánccal kiválasztott fogalmat v. fogalmakat (pl. magas-alacsony és közepes).

Változatai:
Színeket – időt – kapcsolatokat – agressziót stb. Alkalmazzunk zenét, ha kívánatos. Az idősebbeket engedjük, hogy maguk válasszák ki a megfelelőt.

Javaslatok:
Segítsük őket. Szűrjük ki a gúnyolódást. Ha beindul, hatalmas önbizalom-növelő és nemverbális kommunikációs készségeket fejlesztő hatása van.


  Mérleghinta

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A párok felhúzott térdekkel, talpukat a padlón nyugtatva ülnek egymással szemben a földön. Lábfejüket a másik feneke alá csúsztatják – megfogják egymás kezét – és előre-hátra hintázó mozgással megpróbálnak közlekedni.

Változatai:
Irányváltásokkal – váltóversenyben – akadályokon át

.Javaslatok:
Fejezzük be álló helyzetbe érkezve.


  Közös zsonglőrködés

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: labdák

Játékleírás:
Körben állunk. Az első játékos odadobja a labdát valakinek. Akinek dobta, hangosan mondja saját nevét, miközben elkapja a labdát, majd továbbdobja. Ez így megy, amíg mindenkihez el nem jutott a labda. A labda másodszor is körbemegy, de most már a dobó mondja hangosan annak a nevét, akinek a labdát dobja. Minden játékos ugyanannak passzol, akinek előző körben is. Folyamatosan elindítunk több labdát is egymás után, s figyeljük, hányat sikerül egyidejűleg a levegőben tartani. Minden dobáskor a dobónak kiáltania kell a kapó nevét. Minden labdát az első játékos indít.

Változatai:
Játsszuk kicsi és nagy csoportokban.
– Játsszuk fonalgombolyaggal, zoknival, vagy bármi puhával labda helyett.
Szemkontaktus: csoportzsonglőrködés sok-sok tárggyal, melyeket bárki bárkinek dobhat; mindössze annyi a feladat, hogy a dobónak szemkontaktust kell létesítenie azzal, akinek dobni akarja a tárgyat.

Javaslatok:
Jó jégtörő játék – rengeteg nevetésre ad lehetőséget. Akik türelmetlenek a közös játékhoz, azoknak adjunk néhány labdát és hagyjuk, hogy kipróbálják egyedül is.


  Fogakat használni tilos!

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 3 fő / Kellék: egy kisebb törölköző vagy könnyű ruhadarab

Játékleírás:
Az egyik játékos kis távolságból a másik kettő felé dobja a törölközőt. Azoknak testükkel el kell kapniuk a törölközőt, kezüket nem használva.

Változatai:
A két elkapó hátat fordít egymásnak, úgy kapja el. – A két elkapó közül az egyik becsukja a szemét.

Javaslatok:
Jó módszer arra, hogy egymással nehezen kijövő, aktív gyerekek kimunkálják a köztük levő feszültséget.


  Háromszögletű fogócska

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
Három játékos egy háromszöget alkot. Egy negyedik a fogó és egy ötödik menekül előle. A háromszög formáját változtatva védelmezi a menekülőt. Jelöljük ki a játéktér határait és határozzuk meg, hogy a háromszögön átnyúlva a fogó nem kaphatja el a menekülőt.

Változatai:
A háromszög tagjai fogják egymás keze helyett egymás vállát. – Játsszunk több háromszöggel, de ezzel párhuzamosan növeljük a fogók és menekülők számát is (tehát mindig ugyanannyi fogó, menekülő és háromszög vesz részt a játékban). – Bármelyik fogó megfoghatja bármelyik menekülőt. – Minden fogó csak a saját menekülőjét kergetheti, míg a menekülőt bármely háromszög védelmezheti. – A játéktér határait folyamatosan változtathatjuk olyan módon, hogy négy ember alkotja a "sarkokat", az oldalakat pedig kötél vagy szalag, amit a négy "sarok" tart; a négy "sarok" pedig ki- és befelé mozgással bővítheti ill. szűkítheti a játékteret.

Javaslatok:
Figyeljünk rá, hogy senki ne legyen fogó túl sokáig. Könnyen fordulhat versengésbe is a játék, ezzel legyünk óvatosak.


  Baseball-passz

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 7+ / Helyszín: kin / tCsoportméret: 8 fő / Kellék: nagy labdák

Játékleírás:
Négy állomás mindegyikén négy ember áll egy labdával. Mindegyik állomásról két ember elindul a labdával a következő állomás felé, úgy vezetve a labdát, hogy kezüket nem használják. Odaérve átadják a labdát az ott várakozó párnak, ők pedig megvárják, amíg a következő pár odaér és átadja nekik a labdát, amivel indulnak tovább a következő állomásra, és így tovább és így tovább.

Változatai:
Hárman futnak a labdával. – Változtassuk az állomások számát.

Javaslatok: Tartsuk mozgásban a játékot. – Segítsük a lassabbakat.


  Mozgó létra

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: egy erős létra

Játékleírás:
A játékosok elhelyezkednek a létra két oldala mentén. Felemelik és csípőmagasságban vízszintesen tartják.
A létra egyik végét lejjebb engedve az első utazó elindul: miután felkapaszkodott a létrára, azt ismét vízszintesbe emeljük vissza és az utazó végigmászik a létrán.

Változatai:
Használjunk egy deszkát ( tartsuk a létrát mászás közben egy bizonyos szögben ( sétáljunk a létrával körbe-körbe.

Javaslatok:
Ügyeljünk a fáradó létrahordókra!


  Kert

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 1+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 1 fő / Kellék: komposzt, trágya, ásó, magvak, föld, víz, kerítés

Játékleírás:
Készítsünk organikus kiskertet, amilyen méretben csak akarjuk. Csináljuk a családdal, iskolával, osztállyal, csoporttal, vagy közösségi tevékenységként.Változatai:Gyógynövénykert ( magkert ( dugványkert ( vadvirágkert.

Javaslatok:
Neveljünk valamit egész éven át.


  Vak karaván

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: kötél/szembekötő, sálak

Játékleírás:
A bekötött szemű játékosok az erdő egy bizonyos, kötéllel előre kijelölt szakaszán mennek végig, az utat többi érzékszervükkel minél alaposabban megfigyelve. Miután végigértek, elvesszük a kötelet, a játékosok leveszik a szemükről a sálat és megkeresik az utat vissza a kiindulópontig.

Változatai:
Szintkülönbségeken keresztül, patakon keresztül, fahasábokon keresztül vezessük a kötelet. Ha a játékosok elég idősek, növeljük a pálya hosszát, komplexitását.Javaslatok:Hívjuk fel a játékosok figyelmét a nyugodt éberségre.


  Kooperatív széktánc

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint 6 Csoportméret: 5 fő / Kellék: zene, ülőpárnák

Játékleírás:
A játék menete a széktáncéval egyezik meg (eggyel kevesebb hely (kispárna/szék) van, mint játékos; a játékosok zenére a párnák körül járkálnak, s ha a zene elhallgat, mindenki leül; akinek nem jut hely, kiesik), azzal a változtatással, hogy amikor a zene elhallgat, mindenkinek helyet kell találnia, ha egy kispárnára többen jutnak is. Senki nem esik ki. És minden körben elveszünk egy újabb kispárnát.

Javaslatok:
A végeredmény: valamennyi játékos egymás hegyén-hátán legyen. Ügyeljünk, hogy senki ne sérüljön meg.


  Indián rönkjárás

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 7+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: egy hosszú, fekvő farönk

Játékleírás:
Minden játékos kap egy számot, egytől felfelé sorban. A játékosok számsorrendben felállnak a farönkre. Az egyes számú játékosnak helyet kell cserélnie az utolsóval, anélkül, hogy bárki lelépne vagy leesne a rönkről. Ha sikerült, a kettes számú játékos cserél helyet az utolsó előttivel és így tovább, amíg mindenki helyet nem cserélt.

Változatai:
Bonyolíthatjuk: játsszuk beszéd nélkül, a helycserélők szemét bekötve, vagy a fejtetőre tett kézzel.

Javaslatok:
Az utasításokat kezdés előtt világosan mondjuk el. Ügyeljünk a biztonságra!


  Egytalponjárás

Aktivitás szintje: 2 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 3 fő / Kellék: 2 db, 2-3 méter hosszú, 15 cm széles deszka, 12 db 20 cm-es bőrszalag, csavarok

Játékleírás:
Mindegyik deszkára a csavarokkal ráerősítünk hat bőrpántot, lábtartónak. Hat játékos belebújik a "szandálokba", bal lábbal az egyik deszkán, jobb lábbal a másikon ( és megpróbál egyként járni.

Változatai:
Járjunk végig akadálypályát, kerüljünk meg vagy másszunk át akadályokon, táncoljunk, mozogjunk oldalirányba. Próbáljuk ki különböző hosszúságú "talpakon". Szobában próbáljuk ki szőnyegdarabokon.

Javaslatok:
Mielőtt bonyolult manőverekbe bocsátkoznának, gyakoroljunk eleget. Ügyeljünk a biztonságra!


HÁRMAS JÁTÉKSZINT


  Mit jelképez?

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: semmi és minden

Játékleírás:
Minden játékosnak keresnie kell egy tárgyat, amely számára különleges értéket képvisel. Ezután megbeszélés következik, melynek során mindenki elmondja, hogyan jelképezi a tárgy ezt az értéket. Például – egy kő jelképezhet barátságot, mert olyan szilárd; a Hold jelképezheti a gondoskodást, mert éjszaka világít a Földön.

Változatai:
Korlátozzuk a választható tárgyakat a természetre. Vagy egyezzünk meg egy közös értékben, és a játékosok találják meg ennek különféle tárgyi leképezéseit.

Javaslatok:
Mondj példákat, hogy könnyebben induljon a keresés. Bátorítsd a gyerekek spontán önkifejezését, és magad is vegyél részt.


  Ritmus-botocskák

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: marokvastagságú, 25 cm hosszú botocskák, zene

Játékleírás:
A gyerekek keresztbetett lábbal, egymással szemben ülnek. Valamilyen ritmust hoznak létre saját botjaik egymáshoz ütögetésével – padlóhoz ütögetésével – egymáséhoz ütögetésével. Aztán ugyanezt zenére.

Változatai:
Változtassuk a csoportok méretét – használjunk csak egy kezet – hagyjuk, hogy a gyerekek maguk énekeljenek az általuk létrehozott ritmusra – próbáljuk ki bekötött szemmel.

Javaslatok:
Variáljuk a közösen zenélők korosztályát. Néhány gyerek más hangszeren is játszhat. Ha belejönnek, hagyjunk szabad folyást a játéknak. Fejleszti a zenei és a nem verbális kommunikációs készségeket.


  Kerék

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
A játékosok körben állnak és kezüket benyújtják középre. Most mindannyian egy kerék küllői vagyunk. Forogjunk és forogva járjuk be a szobát.

Változatai:
Gördüljünk két lábon illetve fél lábon ugrálva – gördüljünk akadályokon át – gördüljünk csukott szemmel.

Javaslatok:
Növeljük a játék összetettségét a felsorolt változatok cserélgetésével, hogy az érdeklődést fenntartsuk. Az egészen kicsik számára a legjobb.


  Hol voltál?

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 12 fő

Játékleírás:
A vezető középen áll. A gyerekek négy csapatban előtte, mögötte, illetve tőle jobbra és balra helyezkednek el. A csapatok csendben várnak, míg a vezető megpördül a sarkán és megáll. Ekkor a csapatok újrarendeződnek a korábbi felállásba – elé, mögé, jobbjára és baljára.

Változatai:
Mérjük a csapatok idejét külön-külön – mérjük közös idejüket – adjuk meg a csapatokon belüli elrendeződést is (sorban állva, ülve, körben, valamilyen alakzatba rendeződve stb.).

Javaslatok:
A legjobb 16-20 gyerekkel.


  Deszkamereven

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
Egyvalaki a talajon fekszik, olyan mereven, ahogy csak lehet. A többiek felemelik és addig viszik, amíg tudják.

Változatai:
Rendezzünk belőle váltóversenyt – akadályversenyt – egyensúlyozzunk egy pohár vizet a hordozott személy hátán.

Javaslatok:
Vigyázzunk, nehogy valaki túlerőltesse magát. Ne viccelődjenek vagy gúnyolódjanak egymás testalkatán.


  Le a lyukon

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 / Kellék: jó nagy régi lepedő vagy ágytakaró, labda

Játékleírás:
A lepedő közepébe vágjunk egy kis lyukat, éppen akkorát, hogy a labda átférjen rajta. A gyerekek körben széleinél fogva a lepedőt megpróbálják a belehelyezett labdát a lyukhoz terelni és átjuttatni rajta.

Változatai:
Játsszunk több labdával – próbáljuk ki lepedő helyett egy ejtőernyővel.

Javaslatok:
Nagyon élvezetes játék, a csoportot egy "centrum" köré hozza.


  Le a csövön

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: ping-pong labda, kartoncső (pl. wc-papír guriga)

Játékleírás:
Az egyik gyerek dobja fel a labdát, a másik próbálja elkapni a csővel.

Változatai:
Használjunk egy gyűrűt a ping-pong labda helyett és próbáljuk elkapni egy bottal. Változtassuk a távolságot a játékosok között.


  Helló, én mentem!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő

Játékleírás:
A játékosok körben ülnek, valaki a körön kívül sétál. Valakinek rákoppint a fejére és futni kezd a kör mentén az egyik irányba. A kiválasztott gyerek felugrik és futni kezd az ellenkező irányba. Amikor összetalálkoznak, meg kell állniuk, és "Helló, én mentem!" felkiáltással kezet rázniuk. Ezután mindketten tovább futnak az üres hely eléréséért. Amelyik később ér oda, kezdi a sétát a körön kívül.

Javaslatok:
A kicsik szeretik legjobban.


  Legyen tartásod!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Ketten kimennek a szobából. A többiek megegyeznek egy jellegzetes, de nem túl bonyolult testtartásban. A két ember visszajön, és elkezd pózokat felvenni. A csoport "forró – hideg" jelzésekkel irányítja őket, amíg el nem találják a testtartást, amire a csoport gondolt.

Változatai:Csak egyvalaki megy ki.

Javaslatok:
A korosztálytól függően változtassuk a pózok összetettségét. Lesz olyan, amit csak többedik próbálkozásra ismernek majd fel.


  Váltóhajlás

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 20 fő

Játékleírás:
Körbe állunk, karokkal szorosan összekapaszkodva. Minden második ember "be", a maradék "ki". Jeladásra a játékosok egyszerre a nevük szerinti irányba hajolnak. Elegendő figyelemmel, egymás támogatásával egész mély hajlás érhető el.

Változatai:
Próbáljuk kézenfogva – csináljuk ritmusra.

Javaslatok:A lábak ne mozduljanak el – minél több emberrel játsszuk, annál jobb.


  Tarts meg!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A két ember egymással szembe fordul, majd lassan dőlni kezd. De mielőtt eldőlnének, elkapják egymást karjuknál fogva és visszahúzzák egymást függőlegesbe. Ismét elengedik egymást és dőlnek, majd visszakapaszkodnak.

Változatai:
Próbáljuk ki egy vagy két karral – szemben vagy oldalt állva – hármas vagy négyes csoportokban.

Javaslatok:
Lassan csináljuk. Figyeljünk rá, hogy senki ne érezze kényelmetlenül magát.


  Hány áll?

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Üljünk körbe. Bárki felállhat, amikor akar, de nem maradhat állva öt másodpercnél tovább. A játék célja, hogy egyszerre mindig pontosan négyen álljanak.

Változatai:
Variáljuk a csoportméretet és az állók számát, csökkentsük vagy növeljük az állás idejét.

Javaslatok:
Jó jégtörő játék, és kicsiknek is nagyon élvezetes.


  Érzelemszobor

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő!

Játékleírás:
Párokat alkotunk. A egy érzelmet kifejező szót súg B fülébe. B egy szobrot készít A-ból, mely kifejezi azt az érzelmet. A párok B tagjai ezután körbejárnak és megpróbálják kitalálni, melyik szobor milyen érzelmet fejez ki. Ezután cserélünk: a párok A tagjai készítenek szobrot a B-kből.

Változatai:
Játsszuk csoportokban.

Javaslatok:
Ne feledkezzünk meg az arc megkomponálásáról!


  Némakép

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Egy játékos a csoport néhány tagját félrehívja és elmeséli nekik egy élményét, amikor boldog volt. Ezután egy állóképet készít belőlük, amely felidézi az élményt. A csoport többi tagja megpróbálja kitalálni a szituációt.

Változatai:
Más érzelmek – különféle csoportméret – mutassuk meg a tablót közönségnek.

Javaslatok:
Bátorítsunk a részletek kifejezésére. A játék az együttérzést tanítja-serkenti. Az egymással nehezen kijövő gyerekeket tegyük itt egy csoportba.


  Használd a kötelet

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: ugrókötelek

Játékleírás:
Ugrókötelekből a gyerekek formáljanak betűket – számokat – geometriai alakzatokat – virágokat stb.

Változatai:
Használjunk különböző hosszúságú köteleket – játsszuk több és kevesebb gyerekkel – találjunk ki olyan feladatokat, amihez a kötél-formák "összehangolása" szükséges.

Javaslatok:
Maradjunk a háttérben, de közel, hogy mozgásban tudjuk tartani a játékot.


  Találd meg az állat-párod

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Papírdarabokra állatneveket írunk, minden állatnév kétszer szerepel. Minden gyerek kap egy cédulát, amit nem mutat meg a többieknek. Ezután eljátssza a cédulán szereplő állatot, közben társát keresve. Ha ketten megtalálni vélik egymást, egyeztetik a cédulákat, helyesen választottak-e.

Változatai:
Hangok nélkül.


  Valóság-alakítás

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Egy játékos eljátszik egy valóságos szituációt: pl. egy pillangót, amint egy virág kelyhéből iszik, vagy egy tanárt, amint feleltet egy diákot stb. A többiek feladata kitalálni, mi az.

Változatai:
Használjunk színpadi kellékeket – adjunk csoportokban elő.

Javaslatok:
Bátorítsuk a gyerekeket saját ötleteik előadására, de legyünk kéznél, ha segítségre van szükségük. Ne engedjük, hogy bárki gúnyt űzzön a másikból.


  Állat-alakítás

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
Mindenki választ egy állatot és eljátssza. A többiek találgatják, mi lehet az.

Változatai:
Adjunk meg egy bizonyos tevékenységet, melyet az állatnak végeznie kell. Játsszuk hangokkal és anélkül.

Javaslatok:
Ha lehet, a gyerekek maguk válasszanak állatot.


  Használd a tested

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
A játékosok együtt alkossanak számokat – formákat – betűket – a testükből. A csoport minden tagjának be kell épülnie a kompozícióba.

Javaslatok:
Kis csoportokban játsszuk.


  Görgő hüllő

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
A gyerekek lefekszenek a padlóra egymás mögé, erősen megragadják az előttük fekvő mindkét bokáját, így egyetlen hosszú kígyót alkotva. Ezután, energetikusan hengergőzve, megpróbálnak végighaladni a szőnyegen.

Változatai:
Akadályokon keresztül – mérjük az időt.

Javaslatok:
Kérdezzük meg a gyerekek ötleteit is.


  Vakséták

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: szembekötő sálak

Játékleírás:
Párokban vagyunk – egyikük szeme bekötve – a másik játékos vezeti a társát.

Változatai:Akadályokon át – kint a természetben.

Javaslatok:
Építi az önbizalmat – alapja annak, hogy bízzunk valakiben és bennünk is bízzanak. Hívjuk fel a figyelmet az óvatosságra.


  Spagetti

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Körben állunk. Mindenki fogjon meg mindkét kezével egy-egy másik kezet, de ne a szomszédaiét. Most bogozzuk ki magunkat anélkül, hogy elengednénk egymás kezét.

Javaslatok:
Néha nem lehetséges a teljes csomó-oldás. Mindenkinek adjunk rá lehetőséget, hogy irányítsa a bogozódást. Ld. az Előszót is.


  Összebogozódva

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Két gyerek becsukja a szemét. A többiek kézfogással olyan bonyolult csomót készítenek magukból, amilyet csak tudnak. A két hunyó kinyitja a szemét és megpróbálja kibogozni a csomót a kezek szétválasztása nélkül.

Változatai:
Az összecsomózódás történjen becsukott szemmel.

Javaslatok:
Mindenkinek adjuk meg a lehetőséget a kibogozásra.


  Felelgetős

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: egy nagy labda

Játékleírás:
Párokban állunk. A párok egy labdát passzolgatnak egymásnak oda-vissza, közben az ábécé betűit mondják sorba.

Változatai:
Betűzzünk szavakat – betűzzük állatok vagy híres emberek neveit – oldjunk meg egyszerű matekpéldákat.

Javaslatok:
Adjunk mögé egy alapritmust, mondjuk tapssal, hogy a játékot mozgásban tartsuk. Ne legyen gyorsabb, mint amit mindenki tartani képes.


  Csend-őr

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: szembekötő sál és egy rongy "kincsnek"

Játékleírás:
Egy játékos a földön ül és őrzi a kincset. Mögötte áll a bíró. Az őr "elalszik" (bekötjük a szemét), a többiek pedig megpróbálnak közel kúszni és ellopni a kincset. Ha az őr hall valakit, abba az irányba mutat és ekkor mindenki megmerevedik. Ha a bíró úgy találja, hogy az őr pontosan rámutatott valakire, akkor az illetőnek három lépést hátra kell menni.

Javaslatok:
Először legyünk bírók, aztán engedjük a gyerekeket.


  Takaróröpi

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: lufik és egy ócska takaró

Játékleírás:
Vágjunk egy lyukat a takaróba, ne középre. A lufikat fújjuk fel, akkorára, hogy a lyukon átférjenek (a lyukat vágjuk akkorára, hogy a lufik átférjenek), pakoljuk rá őket a takaróra. A játékosok fogják meg a takaró széleit, sarkait. A cél: a lufikat átjuttatni a lyukon a takaró megfelelő mozgatásával.

Változatai:
Fújhatjuk a lufikat különböző méretűre és pontozhatunk: a kisebb lufik átjuttatásáért kevesebb, a nagyobbakért több pont jár.

Javaslatok:
Álljunk be mi is!


  Szemtől szembe

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Párba állunk. A párok tagjai egymástól pár lépésnyire állnak. Az egyik behunyja a szemét és lassan megy a másik felé, amíg az orruk össze nem ér. A másik csendben áll.

Változatai:
Mindkét fél behunyja a szemét. – Hívjuk fel a figyelmüket a lélegzés nyomravezető szerepére.

Javaslatok:
Különleges formája a kapcsolatba lépésnek.


Oda és vissza

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Párokba állunk. A párok tagjai egymással szemben, egy lépésnyire egymástól, kisterpeszben állnak. Kezüket felemelve, nyitott tenyérrel, merev testtel egymás felé dőlnek. Kezükkel összekapaszkodva megtartják, majd újra ellökik egymást és visszalendülnek eredeti helyzetükbe.

Változatai:
A távolságot gondosan válasszuk meg.

Javaslatok:
Puha talajon játsszuk. – A párokat tudatosan válogassuk össze.


  Vízbéli barát

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: ? fő / Kellék: babzsákok

Játékleírás:
Töltsük meg a szobát (képzeletbeli) vízzel. A játékosok körbe-körbe úszkálnak, fejük tetején babzsákkal. Akinek a babzsákja leesik, az a játékos megfagy. Társa mély lélegzetet véve lebukhat és felhozhatja a zsákot, ekkor mindketten tovább úszhatnak. Befejezésül kihúzzuk a dugót, és az örvénnyel körbe-körbe sodródunk, egyre közelebb a szoba középpontjához.

Változatai:
Kezdés előtt gyakoroljuk a mély levegővétellel való lebukást, ilyenkor egy ujjal tarthatjuk a babzsákot a fejünkön.


  Tészta

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
A játékosok egy zacskó száraztészta, szorosan egy csomagban. Egy lábos vízben főzni kezdjük a tésztát. Ahogy a víz forr, a játékosok lassanként ellazulnak, és végül egy nagy, alaktalan kupacban végzik a padlón.


  Kövek a patak alján

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
A játékosok csípőre tett kézzel lassan forognak, együtt, mint kövek egy patak sodrásában. Ha a könyökök összeérnek, a karok lejjebb csúsznak, ahogy a kövek élei, kiszögellései kopnak le, törnek le.A szédülő játékosok lefekszenek a patak aljára, a "sodrásiránnyal" szembe, arccal felfelé, karukat kitárva és kézfejüket rázva, mint fodrozódó víz.

Javaslatok:
Beszélgessünk a vízről mint energiáról, szállító és sziklaformáló erejéről.


  Fagyermekek

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 8 fő/

Játékleírás:
Néhány játékos hanyattfekszik, teljesen mereven; mint fahasáb. A többiek közös erővel felemelik a hasábokat és felállítják őket egy ház sarokpilléreinek, vagy máglyát raknak belőlük. Aztán valamennyien behúzódnak a házba, vagy melegszenek a máglya körül.

Változatai:
Találjuk ki más felhasználási lehetőségeit a fahasáboknak. Ássunk képzeletbeli lyukat az oszlopoknak. Beszélgessünk róla, mi mindent adnak nekünk a fák.


  Tarts!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Párokba állunk. Egy pár tagjai hátat fordítva egymásnak, oldalra kinyújtott karokkal megfogják egymás kezét. Ezután olyan helyzeteket próbálnak találni, melyben mindegyikük elvesztené az egyensúlyát, ha a másik nem egyenlítené ki.

Változatai:
Kapaszkodjunk máshogy össze, ne kézzel. Próbáljuk meg több, mint két emberrel.

Javaslatok:
Bíztassuk őket minél több, minél többféle pozíció kipróbálására, felfedezésére. – Halk zene a háttérben kellemes. – Bizalomépítő játék.


  Indián labdapassz

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: labda

Játékleírás:
A játékosok szoros körben ülnek, lábukat középre kinyújtva. A labdát az egyik játékos ölébe tesszük. A feladat a labdát körbeadni amilyen gyorsan csak lehet, a kezek segítsége nélkül.

Változatai:
Játsszuk több labdával. – Kisebb és nagyobb labdákkal. – Váltsunk irányt időnként.

Javaslatok:
Jó szórakozás! – Ha nem sikerül elsőre, később próbáljuk meg újra!


  Páros fogó, lassított felvétel

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 12 fő

Játékleírás:
Fogócska, lassított felvételben. Akit megfognak, csatlakozik a fogóhoz. Ha már négyen vannak, két párra bomlanak, így mennek tovább a többiek után. Amikor mindenki fogó lett, akkor van vége a játéknak.

Változatai:
Változtassuk a fogó-egység felbomlási számát. – Legyen a bomlási szám a teljes csoportlétszám!

Javaslatok:
Ne felejtsük el: lassított felvételben mozgunk!


  Kedvesek lehetünk

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
A játékosok felsorakoznak egymás mellé. Sorban egymás után mindig egyvalaki kiugrik a sorból, miközben a többiek valami kedveset mondanak az illetőről.

Javaslatok:
Ügyeljünk, hogy a játék ne forduljon szarkazmusba. Várjuk meg, míg a csoport összerázódik és tagjai jól érzik magukat együtt. Ha elsőre nem sikerül, térjünk vissza rá később. Könnyű módja, hogy valami kedveset mondhassunk valaki másról.


  Tenyérpassz

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: homokkal töltött labda (léggömb), vagy hasonló állagú tárgy

Játékleírás:
A játékosok körben térdelnek és a labdát egymásnak passzolják nyitott, merev tenyérrel ütve. A cél: a labdát a lehető leggyorsabban adogatni körbe anélkül, hogy ténylegesen megfognánk.

Változatai:
Menjen több labda körbe egyidejűleg.

Javaslatok: Gyakoroljuk először két kezünk között passzolgatva.


  Furcsa helyzetek

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
A játékvezető megkéri a játékosokat, hogy vegyenek fel valamilyen furcsa pozíciót és tartsák egy kis ideig. Ezután megkéri őket, hogy vegyenek fel egy másik furcsa pozíciót, és így tovább. Bátorítsuk őket, hogy egy-egy pozíciót lehetőleg több, mint egy játékos hozzon létre.

Javaslatok:
Egészen kicsik játéka.


  Fogj padlót!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:
A játékosok körbe-körbe futnak, míg a játékvezető azt nem kiáltja: "Fagyj!" és egy számot. A játékosoknak ekkor meg kell állniuk és annyi testrészüket érinteni a földhöz, ahányat a játékvezető kiáltott.

Változatai:
A kiáltásra a játékosoknak párt kell találniuk és kettejüknek összesen érinteni a földhöz az adott számú testrészt.


  Keresem lábam párját

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 12 fő

Játékleírás:
A játékosok leveszik a cipőiket és középre egy kupacba rakják őket. Minden játékos kiválaszt egy össze nem illő cipőpárt, melyek közül egyik sem az övé. Új cipőibe bújva mindenki körbejár és megpróbálja megtalálni mindkét lába párját, akivel aztán egymás mellé állnak, hogy a cipők ismét párba kerüljenek.

Javaslatok:
Figyelmeztessük a nagylábúakat, hogy ne tapossák szét a kis cipőket!


  Soklábú teknős

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: takaró vagy tornaszőnyeg

Játékleírás:
A csoport négykézlábra áll, hátára veszi a takarót/matracot és közösen megpróbálja adott irányba vinni.Változatai:Akadályokon keresztül ( játsszunk el teknős-történeteket.

Javaslatok:
Adjunk időt, hogy felismerjék, mindannyiuknak egyfelé kell mozogniuk.


  Kié a cipő?

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: cipők

Játékleírás:
Mindenki leveszi egyik cipőjétm és beteszi középre egy kupacba. Mindenki kiválaszt egy cipőt, valaki másét, és miközben valamilyen módon tartja, megfogjuk egymás kezét és kört alkotunk. Azonosítjuk a cipőtulajdonosokat és a cipőket vissza kell juttatni anélkül, hogy egymás kezét elengednénk.


  Mindenki fest

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 6 fő / Kellék: nagy ív papír, festék

Játékleírás:
Egy forma körvonalát rárajzoljuk egy nagy papírra. A papírt aztán felerősítjük a falra, olyan magasra, hogy a csoport legmagasabb tagja felugorva éppen elérje a forma tetejét. A gyerekek ujjukat a festékbe mártják és – ugrálva – kifestik a formát.

Változatai:
Rajzoljunk betűket vagy számokat.

Javaslatok: Ügyeljünk rá, hogy minden csoportba lehetőleg különböző magasságúak kerüljenek. Nem verbális osztozásra tanító játék.


  Hangok, színek

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint  / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Természetes környezetet keressünk. A gyerekek hanyatt fekszenek és becsukják a szemüket. Ahányszor egy új madárhangot hallanak, kinyitják egy ujjukat. Nyitott szemmel ugyanezt tesszük színeket keresve.

Változatai:
Gyűjtsünk mindenféle más hangot. ( Próbáljuk ki, tudunk-e tízig elszámolni anélkül, hogy új hangot ne hallanánk vagy meg ne pillantanánk egy új színt.

Javaslatok:
Hangsúlyozzuk a csendességet.


  Mesterséges ösvény

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: különféle mesterséges tárgyak, mint biztosítótű vagy gémkapocs stb.

Játékleírás:
Egy ösvény mentén rejtsünk el egy tucat ember készítette tárgyat. Legyen köztük egészen könnyen felfedezhető, és jól elrejtett is. A gyerekek az ösvényen végigsétálva megpróbálnak minél többet felfedezni, a megtalált tárgyakat ujjukon számolva vagy feljegyezve, de nem nyúlva hozzájuk. Találataikat elmondják a játékvezetőnek, aki visszaküldi őket, hogy megkeressék, ha maradt ki valami.

Javaslatok:
Rejtsünk el jól egy papírzacskót. Valószínűleg nem fogják felfedezni, és beszélgethetünk a rejtőzésről, ami a játék egyik célja.


  Sokszorozó

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 8+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: természetben talált tárgyak és egy rongy

Játékleírás:
Szedjünk össze néhány dolgot a közvetlen környezetünkből. Tegyük őket egymás mellé, és takarjuk le egy ruhával. Fél percre emeljük fel a ruhát, és engedjük a gyerekeknek, hogy megfigyeljék a tárgyakat. Ezután keressenek a környéken ugyanilyen dolgokat.

Változatai:
Hagyjunk több/kevesebb időt – vegyünk több/kevesebb tárgyat.

Javaslatok:
Amikor a gyerekek visszajöttek a keresésből, egyesével vegyük ki a tárgyakat a takaró alól, és nézzük meg, ki talált olyat. Ügyeljünk rá, hogy a játék ne váljon versengéssé.


  Fa-sziluett

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 6+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 5 fő

Játékleírás:Keressünk olyan helyet, ahol legalább 3-4 különböző fajta fa nő. Kérjünk meg egy gyereket, hogy vegye fel egy, a közelben álló fa alakját. A többiek feladata kitalálni, melyik fát választotta.

Változatai:
Csináljuk az alakításokat csoportokban – válasszunk bármilyen természeti formát.

Javaslatok:
Összehozhatunk egy valóságos élet-drámát.


  Vigyázat, törékeny!

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 4+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: nagy levelek

Játékleírás:
A játékosok sorban állnak. Egy nagy falevelet adogatunk a fejek fölött, amíg el nem ér a sor végéig. Az utolsó játékos visszahozza a levelet a sor elejére és újra indítja. A cél, hogy mindenki legyen egyszer indító, és a levél ne sérüljön meg.

Változatai:
Játsszuk mindenféle természeti tárggyal.

Javaslatok:
Beszélgessünk az ember okozta károkról a természetben.


  Útkeresés

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 5 / +Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Osszuk a játékosokat két csoportba. Mindkét csoport jelöljön ki egy útvonalat, de csak természetes anyagok használatával. Lisztkupacok lerakása például még elfogadható megoldásnak számít, de ne csúfítsuk el a környezetet. Ha az útvonalak elkészültek, találkozunk a startvonalnál, és mindkét csapat végigjárja a másik által készített ösvényt.

Változatai:
Keressünk változatos terepet a játékhoz, például ahol az ösvény vízen megy keresztül. Javaslatok: Figyeljünk oda rá, hogy egyik csoport se állítsa túl nehéz feladat elé a másikat, amíg nem játszottuk legalább néhányszor a játékot. Segít abban, hogy a gyerekek nagyobb biztonsággal, otthonossággal mozogjanak a természeti környezetben.


  Gombóc

Aktivitás szintje: 3 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 10 fő

Játékleírás:
A játékosok szétszóródnak egy kijelölt területen. Mindannyian becsukják a szemüket. A játékvezető a játékosok között csendben sétálva érintéssel kijelöl valakit "Gombóc"-nak (tetszőleges elnevezés). A Gombóc kinyitja a szemét. A játékvezető jelt ad a kezdésre. Mindenki, kivéve a Gombócot, csukott szemmel sétálni kezd a kijelölt térben. Ha valakik egymásnak mennek, megkérdezik egymást: "Gombóc"? Ha a válasz "Gombóc", szétválnak és tovább sétálnak. A cél megtalálni a valódi Gombócot, aki sosem válaszol a kérdésre. Ha valaki megtalálja a Gombócot: tehát nekimegy és a feltett kérdésre nem kap választ, akkor kinyitja a szemét és kezet fogva csatlakozik a Gombóchoz. A játék addig tart, amíg mindenki része nem lett a Gombócnak.

Javaslatok:
A szemek legyenek valóban csukva, ha szükséges, játsszuk bekötött szemmel. Ha a játéknak túl hamar van vége, tágítsuk a játéktér határait.


NÉGYES JÁTÉKSZINT


  Közeledünk!

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 7+ / Helyszín: kint 6 Csoportméret: 6 fő / Kellék: szembekötő kendő

Játékleírás:
A legjobb egy keskeny turistaösvényen játszani. Egyvalakit előre küldünk az úton, annyira, hogy kikerüljön a csoport látóteréből. Itt a játékos letér az ösvényről, kis távolságra leül, és beköti a szemét. Ha elhelyezkedett, indulhat a csoport. Lassan, óvatosan, és olyan csendesen kell közeledniük, ahogy csak tudnak. Beszéd nélkül. A játék célja, hogy a csoport észrevétlenül haladjon el a bekötött szemű játékos előtt. Ha a bekötött szemű hallani véli a csoportot, abba az irányba mutat és hangosan mondja: "Hallak benneteket!". Ekkor csere van, másvalaki ül le hallgatózni.

Változatai:
A bekötött szemű játékos tenyerét a fülei mögé helyezve kipróbálhatja, tisztábban hall-e így. A csoport tagjai mehetnek egyesével az ösvényen, vagy mehet mindenki együtt.

Javaslatok:
A bekötött szemű játékos lehet a zsákmányállat: őz, egér stb. A csoporttagok lehetnek a ragadozók: róka, menyét, emberek. Beszélgessünk mindkét szerepről a játék után. Készüljünk fel: várhatóan feszültséget kelt majd a csoportban, ha egy vagy két csoporttag zajt okoz, elárulva ezzel az egész csoportot.


  Lüktető körök

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Körben ülünk, egymás kezét fogva. Valaki elindít egy kézszorítás-sorozatot valamelyik irányba. Ez a sorozat egy lüktetés, egy ritmus. Például: három gyors szorítás, aztán két hosszú. A ritmus végigmegy a körön, amíg vissza nem ér ahhoz, aki indította. A cél megtartani az eredeti lüktetést, változtatás nélkül.

Javaslatok:
Legfeljebb nyolc játékos játssza, hogy mindenkire jusson egy körindítás, mielőtt megunnánk a játékot. Kiváló játék csend és figyelem megteremtésére, energiák összpontosítására. Jó játék nap végére is. Ha kevesebben vagyunk, mint öt, próbáljuk meg egész bonyolult lüktetés-sorokkal is. Rövid megbeszélése az egyes lüktetés-köröknek mindig érdekes.


  Álom-átok

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 10 fő

Játékleírás:
A játékosok becsukják a szemüket. A játékvezető érintéssel némán kiválaszt egy Varázslót. Ezután a játékosok kinyitják a szemüket és járkálni kezdenek. A Varázsló feladata elaltatni a játékosokat, rájuk kacsintva járkálás közben. Akire rákacsint, az magában lassan háromig számol, majd "álomba merülve" elnyúlik a padlón. A játék folytatódik, amíg valaki rá nem jön, ki a Varázsló.

Változatai:
Játszhatjuk körben ülve is – ilyenkor a Varázsló dolga nehezebb.

Javaslatok:
Bátorítsuk a játékosokat, hogy nézzenek egymás szemébe. – Nem lehet a Varázsló személyére tippelni, amíg legalább egyvalaki meg nem halt. – Tanácsoljuk a Varázslónak, hogy kacsintson óvatosan, finoman. – Egy játékos egyszer tippelhet a Varázsló személyére.


  Találd meg a köved

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 6 fő / Kellék: egy kendő, amire a kavicsokat tehetjük

Játékleírás:
Minden játékos keres egy különleges követ. Ezután adjunk nekik négy percet, hogy megismerkedjenek a kövükkel, minden érzékszervüket használva. A köveket helyezzük egy kendőre vagy egy sima, üres felületre. A játékosok körülülik a kőkupacot és csukott szemmel mindenki próbálja megtalálni saját kavicsát csak tapintás útján. Ha úgy gondolják, sikerült, kinyithatják a szemüket és ellenőrizhetik, jól választottak-e.

Változatai:
Letakarhatjuk a köveket egy nagyobb kendővel, hogy nyitott szemmel folyhasson a keresés. – Tegyünk a kupacba olyan köveket is, amik senkihez sem tartoznak. – Játsszuk más természeti tárgyakkal is.

Javaslatok:
Először tegyünk fel kérdéseket, miközben köveikkel ismerkednek: meleg? Sima? – Állapítsunk meg méretbeli határokat, hogy a keresésnél más jellemzőket is figyelembe kelljen venniük, mint köveik nagyságát.


  Kanyonvisszhang

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
A játékosok egy ösvényen mennek, libasorban. A sor első és utolsó tagja egy kanyon két fala, a többiek kettőjük között a levegő a kanyonban, melyen a visszhang keresztülhalad.
A sor feje, az első játékos elindítja a visszhangot: ez lehet bármiféle hang vagy zaj. A visszhang egyenként végighalad a levegő-játékosokon, amíg neki nem ütközik a kanyon másik falának, az utolsó játékosnak. A "fal" ekkor visszaindít egy új, másféle visszhangot, mely végighalad a "levegőn" és visszaérkezik az indító játékoshoz. Amikor a hang nekiütődött a falnak, az indító játékos kilép a sorból, megvárja, míg a sor elhalad előtte és beáll a másik végére, utolsó játékosnak. Az új első játékos indítja az új visszhangot.

Változatai:
Kapcsoljunk a visszhangokhoz egy-egy mozdulatot is.

Javaslatok:
Bátorítsuk őket minél többféle, új, ismeretlen, különleges hang felfedezésére. – A játékot indítsuk meséléssel kanyonokról és visszhangokról. – Különösen jó arra, hogy túrázó, már fáradó vagy unatkozó gyerekek figyelmét a kényelmetlenségekről a játékra és egymásra tereljük. – Segít a csoport együtt tartásában is.


  Köztünk maradjon

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő 6 Kellék: nagy gumilabda vagy más egyéb tárgyak

Játékleírás:
A játékosok egymás felé fordulva egy gumilabdát egyensúlyoznak testük között, kezeik használata nélkül.

Változatai:
Növeljük a játékosok számát. – Alkalmazzunk más tárgyakat a labda helyett. – A játékosok tartsanak egy tálcát és egyensúlyozzák a tárgyakat a tálcán. – Sétáljanak körbe.

Javaslatok:
Növeljük a játék komplexitását, hogy a játék érdekes maradjon. – Segítsünk a kisebbeknek. – Próbáljuk ki mi is.


  Tükör és árnyék

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Először a két játékos szembeáll egymással. Az egyik mozog, a másik pedig tükörként utánozza a mozdulatokat. Ezután az egyik játékos a másik mögé áll, és ahogy az első mozog, a második árnyékként követi a mozdulatokat.

Változatai:
Játsszuk csak az arccal.

Javaslatok:
Jól működik vegyes korosztályú csoportban. – A nagyobbak szívesen játsszák a kicsikkel. – Ne engedjük, hogy versengéssé váljon. – Cseréljük a partnereket időnként.


  Pinokkió

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Az egyik játékos egy bábu, a földön fekszik és nem tud magától mozogni. A másik játékos a bábos és képzeletbeli zsinóron mozgatja a bábut.

Javaslatok:
Csináljunk néhány próbát közösen, hogy a gyerekek ráérezzenek. – Cseréljük a partnereket. – Fejleszti a nem verbális kommunikációs készségeket.


  Szó nélkül

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Az egyik játékos értelmetlen hangokat hallat. A partnere mindegyikre egy mozdulattal válaszol, ami kifejezi, milyen érzést keltett benne a hang. Ilyen módon párbeszédet folytatnak.

Változatai:
Játsszuk nagyobb csoportban. – Használjunk kellékeket.

Javaslatok:
Indítsunk egészen rövid interakciókkal, és hagyjunk időt a "szótárak" kialakulására. Új dimenziót teremt a kommunikációban.


  Ruhacsere

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: régi póló, jó nagy

Játékleírás:
Az egyik játékos felvesz egy jó nagy, régi pólót. Partnerével megfogják egymás mindkét kezét. A feladat, hogy a póló úgy kerüljön át a másik játékosra, hogy egymás kezét nem engedik el.

Javaslatok:
Segítsünk a kisebbeknek. Az idősebbek közül az egymással kevésbé kijövő, vagy szembenálló gyerekeket párosítsuk össze.


  Indián törzsfőnök

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Egyvalaki kimegy. A többiek kiválasztanak egy vezetőt. A vezető feladata mozdulatokat vagy mozdulatsorokat mutatni, melyeket a többiek valamennyien utánoznak. A vezető megfelelő időközönként változtat a mozdulatsoron. A többiek ezt mindig követik. A kiküldött személy visszatér, és a csoportot figyelve megpróbálja kitalálni, ki lehet a vezető.

Változatai:
Küldjünk egyszerre több embert ki, adjunk mindegyiknek csak egy tippelési lehetőséget. Játsszuk két vezetővel, akik felváltva mutatnak mozdulatot. Játsszuk olyan mozdulatokkal, amik nem keltenek zajt – ez tovább nehezít a játékon.

Javaslatok:
Álljunk mi is be!


  Üsd a vasat!

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: egy fahasáb vagy deszka, kalapács, szögek

Játékleírás:
Egy szöget állítsunk bele a deszkába egy kezdő ütéssel. Most sorban minden játékos üt egyet a szögre. Számoljuk, hány ütéssel tudja a csoport a szöget teljesen beleverni a fába.

Változatai:
Használja mindenki a gyengébb karját. – Üssünk bekötött szemmel. – Üssünk be különféle méretű szögeket, használjunk kisebb és nagyobb méretű kalapácsot.

Javaslatok:
Ügyeljünk a "macsókra", és arra, hogy senki se sérüljön meg.


  Én vagyok

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő

Játékleírás:
Körben állunk. Sorban minden játékos bemegy a kör közepére, a nevét mondja, majd egy hangot hallat és egy mozdulatot tesz. Ezt a körben állók valamennyien utána csinálják, míg ő középről figyel. Ezután a következő játékos jön.

Javaslatok:
Jó bemelegítő játék, ismerkedésre is alkalmas.


  Eszementségek

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A játékos-pár megegyezik három hangban és hozzájuk tartozó mozdulatban. Ilyen lehet például: varjúkárogás és hozzá csapkodás a karunkkal. Ha megbeszélték a három hang-mozdulat párt, hátat fordítanak egymásnak. Háromig számolnak, majd egyszerre szembefordulnak egymással és mindketten valamelyik hang-mozdulat párt csinálják. A cél mindkettejüknek egyszerre eltalálni ugyanazt.

Javaslatok:
Álljunk be, és próbáljuk ki hármasban is!


  Hogy micsoda???

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: két labda, vagy bármilyen más tárgy

Játékleírás:
A játékosok körbeállnak. Az 1. játékos átadja a kezében lévő labdát a 2. játékosnak a következőt mondva: "Ez egy banán." "Egy mi?", kérdezi a 2. játékos. "Egy banán.", mondja az 1. "Ó, egy banán!" nyugtázza a 2., majd továbbadja a labdát a 3. játékosnak, ezzel: "Ez egy banán." "Egy mi?", kérdezi 3. a 2-t. "Egy mi?", kérdezi a 2. az 1-t. "Egy banán.", mondja 1. a 2-nek. "Egy banán", mondja 2. a 3-nak. "Ó, egy banán!", nyugtázza a 3., majd a 4-hez fordul a labdával.
Miközben a "banán" halad körbe az óramutatóval megegyező irányban, a másik labda, az "ananász" elindul körbe az ellenkező irányban, ugyanezen szóbeli procedúrával.

Javaslatok:
Gyakoroljuk el jó néhányszor, mielőtt véleményt alkotnánk erről a játékról. Mindig nagy mókának bizonyul, és kiváló feszültségoldónak. Az emberek újra és újra játszani akarják majd, hogy hibátlanul sikerüljön, mivel nem könnyű mindkét tárgyat végigvinni a körön. Adjunk bolondos neveket a körbehaladó tárgyaknak.


  Alakíts!

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 3 fő

Játékleírás:
Az egyik játékos becsukja a szemét. A másik felvesz egy szoborpozíciót. A csukott szemű játékos beállítja a harmadik játékost ugyanabba a pozícióba, amiben a második játékos áll. Mindezt csukott szemmel, csak tapintását követve.

Javaslatok:
Még soha senki sem utasította vissza ezt a játékot. Előhozza a gyengédséget az emberekből.


  Gyengéd nyomás

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 9+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Az egyik játékos a másik mögé áll. A hátul álló kezét ráteszi az első fejére és lassan lefelé nyomja. Az elöl álló a nyomásra úgy reagál, hogy egy kicsit "lesüllyed". Aztán a hátul álló keze által gyakorolt nyomás enyhül, mely az elöl állót "felemeli". Játsszunk így egy ideig, majd cseréljünk szerepeket.

Javaslatok:
Érzékeny játék, mely a legjobb olyan emberek között, akik odafigyelnek egymásra, vagy odafigyelnének, ha kapnának rá lehetőséget.


  Szavazz!

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
Húzzunk egy vonalat a földön, mely folytonosságot jelképez a "teljesen egyetértek" és az "egyáltalán nem értek egyet" között. Röviden beszéljünk különféle témákról és szavaztassuk a gyerekeket a vonalon való elhelyezkedés által.

Változatai:
Szavaztathatunk kézfelemeléssel vagy felkiáltással is. Javaslatok: Mi magunk ne szavazzunk. – Legyen a témák között időnként néhány vicces. – Hozzunk témákat az osztály és a család témaköréből.
Kiválóan alkalmas értékek tisztázására és segít a gyerekeknek abban, hogy kifejezzék a véleményüket kényes témákról is.


  Milyen állat vagyok?

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: állatképek és biztosítótűk

Játékleírás:
Minden játékos hátára rátűzünk egy állatképet. A játékosok eldöntendő kérdéseket tesznek fel egymásnak, és ennek alapján megpróbálnak rájönni, milyen állat van a saját hátukra tűzve.

Változatai:
Állatok helyett tűzzünk fel környezet-, épület- vagy emberfajtákat.

Javaslatok:
Kezdjük könnyebbekkel, és figyeljünk oda rá, hogy a játékosok keveredjenek miközben kérdezősködnek.


  Hátat vetve

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A két játékos hátát egymásnak vetve leül, majd megpróbál felállni kezeinek segítsége nélkül.

Változatai:
Több játékossal is próbáljuk meg.

Javaslatok:
Ha nehezen megy, javasoljuk a könyökök összeakasztását. Egymással összeférhetetlen gyerekeket itt párosítsunk össze.


  Megtartunk

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő

Játékleírás:
Körülbelül hét gyermek alkosson szoros kört. Egyvalaki középre áll, és testét teljesen megmerevítve eldől valamelyik irányba. A többiek óvatosan elkapják és gyengéden "körbeadják".

Változatai:
Ha jól megy, gyorsítsuk.

Javaslatok:
Vigyázzunk arra, hogy mindenki nagyon odafigyeljen, mivel a játék sikere alapvetően a bizalmon alapszik.


  Testlabda

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: strandlabda

Játékleírás:
Kezeik segítsége nélkül a játékosok megpróbálnak egy strandlabdát a földről a fejükig feljuttatni.

Változatai:
Más méretű labdával – több játékossal.

Javaslatok:
Összeférhetetlen gyerekek játéka.


  Kavicskeresőben

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 7 fő / Kellék: kavics

Játékleírás:
Körben állunk, egyvalaki középen, szemét becsukva. A többiek körbe adogatják a követ. A középen álló kinyitja a szemét és megpróbálja kitalálni, hol jár a kő. A többiek folyamatosan adogatják tovább a követ, vagy olyan mozdulatokat tesznek, mintha adogatnák. A kő nem állhat meg sosem. Az adás-kapás mindkét irányba mehet, de mindig csak szomszédos játékosok között.

Javaslatok:
Hívjuk fel a figyelmet az ügyes kapás fontosságára.


  Körbejárók

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Körben állunk. Indítsunk körbe egy szorítást a bal kézzel, "laa"-t mondva. Jobbfelé adjuk a kézszorítást "maa"-t mondva.

Változatai:
Variáljuk a hangot és a körbejáró mozdulatot a játékosok képességeinek megfelelően.

Javaslatok:
Koordinációt fejlesztő játék – a gyerekekkel együtt fejlődhet.


  Milyen formában vagy?

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Két csoportra oszlunk. Az egyik csoport kitalál egy formát, melyet a csoport minden tagját felhasználva megformál. Lehet például krokodil, vagy fagylalttölcsér, vagy bármi más. A másik csoport feladata kitalálni, vagy legalább közelítőleg megtippelni, mi lehet az. Aztán csere, és a másik csoport mutat be valamit.

Javaslatok:
Nyugodt hangulatot teremt.


  Hello

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 12 fő

Játékleírás:
Körben állunk. Mindenki szemkontaktust próbál teremteni a többiekkel. Ha a kapcsolat létrejött, a két játékos helyet cserél egymással.

Változatai:
A szemkontaktust kísérje egymás üdvözlése. – Kísérje valamilyen mulatságos tett vagy mondat helycsere közben. – Kísérje a játékot zene. – Kísérje a helycserét a név szótagjainak tapsolása a név mondása közben.

Javaslatok:
Kiváló jégtörő. – Senki se maradjon ki.


  Irányíts!

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő / Kellék: kő és szembekötő kendő

Játékleírás:
Körben állunk, egyvalaki középen, bekötött szemmel. A kő a körben valahol a földön hever. A körben állók feladata a bekötött szeműt irányítani úgy, hogy rálépjen a kőre.

Javaslatok:
Segít megtanítani az irányokat a gyerekeknek.


  Ábécé

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 10 fő

Játékleírás:
Minden gyerek kap egy vagy több betűt az ábécéből, nagy lapokra írva. A feladat különböző szabályok szerint szavakat alkotni.

Változatai:
Mérjük az időt. – Adjunk meg egy bizonyos témát. – Alkossunk mondatot.

Javaslatok:
Nagyon alkalmas a betűzés gyakorlására.


  Huh?

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A játékosok egymással beszélgetnek, de értelmes szavak használata nélkül. Olyan hangokat kell alkalmazniuk, melyeknek nincs értelme, és így folytatni párbeszédet egymással.

Változatai:
Adjuk a hangokat megadott ritmusra: próbáljuk ki a csoport-költészetet. – Adjunk elő egy megadott témát. – Tegyünk mozdulatokat a hangokhoz. – Néhány játékosnak csak az legyen a feladata, hogy kitalálja, mit jelenítenek meg a többiek.

Javaslatok:
Nagyon sokat tanulhatunk belőle a kommunikációról.


  Visszaköszönünk

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 15 fő

Játékleírás:
Számozzuk meg a játékosokat – legyen egyenlő számú 1-es, 2-es és 3-as. Mindenki járkál, és akivel találkozik, kezet ráz. Az 1-esek egy kézrázással, a 2-esek kettővel, a 3-asok hárommal. Aki találkozik olyasvalakivel, aki ugyanannyi kézrázással köszönti, azzal kezet fognak, és együtt mennek tovább. A játéknak vége van, ha mindhárom csapat teljesen összeállt.

Javaslatok:
Kiváló csapatalkotó játék.


  Krétarajz

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 1 fő / Kellék: kréta és tábla

Játékleírás:
Rajzoltassunk a játékosokkal köröket a táblára különféle módon megnehezítve a rajzolást: ellentétes kézzel, háttal állva, bekötött szemmel, vagy a kéz hátára kötött tárggyal stb.

Változatai:
Rajzoltassunk más formát is. – Rajzoljunk mással, pl. ruhaszárító csipesszel fogva a krétát. – Dolgozzunk ki egy bizonyos témát.

Javaslatok:
Összpontosíttassunk a formák lehető legpontosabb megrajzolására.


  Dobozkutatás

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 1 fő / Kellék: bármi és minden

Játékleírás:
Fogjunk egy nagy dobozt, az előlapja helyett tegyünk rá egy függönyt. Tegyünk a dobozba mindenféle tárgyat, melyekről a gyerekeknek tapintással kell kitalálni, mik.

Változatai:
Változtassuk a doboz méretét. – Cseréljük a tárgyakat. – Tegyünk ugyanolyan tárgyakat a doboz tetejére, és ezeknek feleltessük meg a bent levőket. – Használjunk a természetből vett tárgyakat.

Javaslatok:
Folyamatosan növeljük a játék komplexitását.


  Csoportkirakó

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: házilag készített kirakó-darabok

Játékleírás:
5-7 fős csoportokban minden gyereknek adjunk egy-két kirakódarabot. Közösen dolgozva állítsák össze a képet.

Változatai:
Növeljük a komplexitást. A csoportok által készített kirakókat tegyük össze egy nagy képpé. Minden csoport találjon ki egy történetet a kirakójáról. Minden történet lehet egy fejezet a nagy csoport-kirakó történetében.


  Rímel-mímel

Aktivitás szintje: 4 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
Az egyik játékos gondol egy szóra és a többieknek mond egy olyan szót, amely rímel az általa gondoltra. A többiek tippelnek, de tippjeiket pantomimban kell bemutatniuk. Az első játékos megmondja, a tipp helyes volt-e vagy sem.

Javaslatok:
Esős napokra. Fejleszti a kommunikációt.


ÖTÖS JÁTÉKSZINT


  Majmolás

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő

Játékleírás:
Körben állunk. Valaki vág egy furcsa pofát. A többiek sorban továbbadják az egyik irányba. A másik irányba indít egy másikat. Ha mindkettő körbeért, valaki más indít újabbakat.

Változatai:
Adjunk hangot is hozzá.


  Mi változott?

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
A játékosok szembeállnak egymással. A egy-két percig figyelmesen nézi B-t, majd hátat fordít. B megváltoztat öt dolgot saját kinézetén. A visszafordul és megpróbálja kitalálni, mi változott.

Változatai:
Változtassuk a megfigyelés idejét. – Növeljük a megváltoztatott dolgok számát. – Játsszuk egy megadott területtel, ne egy személlyel.

Javaslatok:
Segítsük ki azokat, akik elakadnak. Ne engedjük, hogy versengéssé váljon.


  Hálók

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: fonalgombolyag

Játékleírás:
Fogjunk egy nagy gombolyag fonalat, fogjuk meg a végét, és gurítsuk a gombolyagot valakinek. Mindenki körben ül. Akinél a gombolyag van, beszélhet a többiekhez. A gombolyag gurul, a végét mi fogjuk, és készül a háló.

Változatai:
Vezessünk fel valamilyen témát, amihez mindenkinek hozzá kell szólni.

Javaslatok:
Engedjük meg a passzolást beszéd nélkül. Játsszuk viszonylag gyakran, így kezd igazán működni az egymásra figyelés. Később nagyon alkalmas lesz fontos, vagy nehezebb témák felvetésére, megbeszélésére.


  Se szó se mosoly

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 4 fő

Játékleírás:
A játékosok körben ülnek. Egyvalaki középen áll és mikor azt kiáltja "Mukk!", mindenki elhallgat és abbahagyja a mosolygást. Mostantól a középen álló feladata szóra vagy mosolygásra bírni a többieket. Bármit szabad, kivéve megérinteni a másikat.

Javaslatok:
Jó módszer a csoport lenyugtatására.


  Csatlakozások

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő

Játékleírás:
Szemüket becsukva a partnerek egymás felé fordulnak, összeteszik a tenyereiket és az áramló energiákra koncentrálnak. Majd leejtik a karjukat, kettőt hátralépnek, háromszor megfordulnak maguk körül és megpróbálják ismét összetenni a tenyereket.

Változatai:
A karokat hajlítsuk be és érintsünk össze más testrészeket megegyezés szerint. – Tegyük össze a tenyereket egy nagy körben.

Javaslatok:
Mulatságos figyelni a játékot, ezért tegyük csoportjátékká akkor is, ha csak ketten csinálják egyszerre.


  Minden összefügg

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 5 fő / Kellék: fonalgombolyag

Játékleírás:
Fogjuk meg a fonal végét és kérjünk meg valakit, hogy nevezzen meg egy növényt. A gombolyagot gurítsuk tovább neki, majd tegyük fel a kérdést: "Melyik állat eszi meg azt a növényt?". Valaki válaszol, a gombolyag továbbmegy hozzá, de már az előző játékos is tartja a fonalat. A következő kérdés: "És ezt az állatot ki eszi meg?" – a gombolyag továbbhalad a válaszolóhoz, és így tovább, míg a helyi ökológiát egy háló jelképezi. Ezután említsünk valamilyen környezeti katasztrófát. Húzzuk meg a fonalat a hálónak azon a pontján, ahol ez rombolást végez. Ki más érzi még a rántást? És így tovább.

Javaslatok:
Itt mindenki kifejezheti a környezettel kapcsolatos értékeit, aggodalmait.


  Néma szerkezetek

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 6+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 4 fő 6 Kellék: színes papír, ragasztószalag, ollók

Játékleírás:
A gyerekeket osszuk 4-6 fős csoportokba. Adjunk minden csoportnak két ollót, két tekercs ragasztószalagot és egy csomag színes papírt, de csak egy színből. Adjuk azt a feladatot a gyerekeknek, hogy építsenek egy kastélyt. Beszélni tilos.

Változatai:
Engedjük meg a beszédet. – Használjunk anyagokat, amik a kezünk ügyébe akadnak.

Javaslatok:
Utólag beszéljük meg, hogyan működött a döntéshozó szerep az egyes gyerekek esetében. Változtassuk a csoportok felállását és próbáljuk ki ismét. Fejleszti a nem verbális kommunikációs készséget.


  Néma rajz

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 2 fő / Kellék: rajzoló- és festőeszközök, nagy ív papírok

Játékleírás:
Két játékos fogja ugyanazt az ecsetet vagy krétát és ugyanarra a papírra rajzol. Beszéd nélkül.

Változatai:
Több pár is rajzoljon ugyanarra a papírra egyszerre. – Az egyes párok folytassák egymás rajzát. – Javasoljunk egy témát vagy olvassunk egy mesét.

Javaslatok:
Cseréljünk partnert. – Bátorítsuk azokat, akik lassan jönnek bele.


  Csengőcsend

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 6 fő / Kellék: egy kicsi csengő

Játékleírás:
Körben ülünk, egyvalaki a kör közepén ül bekötött szemmel. A többiek egy kis csengőt adnak körbe, amivel mindenki egyszer csönget. Valahol megállnak és akinél van, az a háta mögé teszi a csengőt. A középen ülő szemét kinyitva tippel, kinél lehet.


  Szótárismeret

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 10+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: egy szótár, ceruzák és papírok

Játékleírás:
A játékvezető kinyitja valahol a szótárt és keres egy furcsa szót. Leírja egy darab papírra és hangosan felolvassa. Mindenki ír egy definíciót a saját papírjára, hogy szerinte a szó mit jelent. A definíciókat összegyűjtjük, hangosan felolvassuk, és mindenki tippelhet, kié a helyes.

Változatai:
Találjuk ki azt is, melyik definíciót ki írta.

Javaslatok:
Szókincsünk bővítésére kiváló. Idősebbek számára is nagyon szórakoztató lehet.


  Pólók

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 6 fő / Kellék: póló-körvonal nagy papírokra felrajzolva, és rajzeszközök

Játékleírás:
Adjunk minden gyereknek egy lapot, rárajzolt póló-körvonallal. Vágják ki a pólót és írják saját nevüket a közepére. Ezután tegyünk fel kérdéseket az életükre, értékeikre vonatkozóan, a válaszokat pedig írják rá a pólóra.

Változatai:
Példák: kedvenc állat, lakhelyük valójában és képzeletükben stb.

Javaslatok:
Hagyjunk időt a kiszínezésre, kidíszítésre. – Nagyon alkalmas az értékekbe való betekintésre. – Önbizalom építő játék.


  Kollázs

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 5+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 4 fő / Kellék: ragasztó, ollók, régi magazinok, egy nagy parafa-tábla

Játékleírás:
Felvezetünk egy témát, melyre a csoport közösen készít egy kollázst.

Változatai:
Bármilyen téma lehet. – Kihozza a csoport tehetségét, ügyességét.

Javaslatok:
Esős napon kiváló.


  Történelem előtti kommunikáció

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 4 fő / Kellék: papír és rajzeszközök

Játékleírás:
Alkossunk négyfős csoportokat. Minden csoportból valaki kijön, és a játékvezető egy szót súg a fülébe. A játékos visszatér a csoportjához és a szót vagy kifejezést lerajzolja, miközben a többiek találgatják, mi lehet az. Aztán egy másik játékos megy új szóért.

Változatai:
Ketten rajzolják a szót, közös rajzeszközt fogva, vagy kommunikálva egymással, vagy nem. Lehet több, mint egy képet is rajzolni.

Javaslatok:
Ha túl sokáig tart, jöjjön a következő játékos.


  Tipp

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 5 fő / Kellék: lepedő és furcsa tárgyak

Játékleírás:
A játékosok körben ülnek, kezüket és alkarjukat egy lepedő takarja. Furcsa tárgyakat adunk körbe a lepedő alatt és mindenki találgatja, mi micsoda.

Változatai:
A tárgyakat a játékosok szintjének megfelelően válasszuk ki.

Javaslatok:
A tárgyat ne fedjük fel a kör végéig, ha közben helyes tippek születtek is. Vagy tippeljünk csak magunkban, hogy senki se érezze, hogy kimaradt.


  Közös mesemondás

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 3 fő

Játékleírás:
A játékosok mesét mondanak. Mindenki egy mondatot mondhat, és körben haladva mindenkire sor kerül.

Változatai:
Minden játékos egy bekezdést mond. – Vezessünk fel egy témát. – Az idősebbek vigyék a témát és tartsák a mesét izgalmasan.

Javaslatok:
Bátorítsunk mindenkit játszani. – Tábortűz körül kiváló.


  Oroszlán, róka, őz, galamb

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 7+ / Helyszín: bent / Csoportméret: 12 fő / Kellék: négy nagy ív papír, filctoll

Játékleírás:
A négy ívre írjuk fel nagy betűkkel a következő négy állat nevét: oroszlán, róka, őz és galamb (mindegyik ívre egyet). Kérjük meg a játékosokat, hogy menjenek ahhoz a felirathoz, amelyik állatra leginkább hasonlítanak, ha új csoportba kerülnek. A csoportok beszélgessenek egymás közt arról, miért választották azt a bizonyos állatot. Aztán egy szószóló minden csoportból elmagyarázza a többieknek állatcsoportja érzéseit és gondolatait.

Változatai:
Válasszunk más állatokat. – Válasszunk más témákat megbeszélésre.


  Kooperatív házimunka

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 3+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 2 fő / Kellék: változó, a ház körül található dolgok

Játékleírás:
A ház körüli munka is lehet játék, egy közös, kooperatív kaland. Főzni lehet egy kézzel, vagy úgy, hogy csak egyvalaki ismeri a receptet és tilos beszélni. Kertészkedni is lehet hasonló korlátokat kipróbálva, melyek kikényszerítik az együttműködést.

Változatai:
Csak a képzeletünk a határ.

Javaslatok:
Ne szabjunk időkorlátot és szedjük elő a humorunkat.


  Megismersz?

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 4+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 8 fő / Kellék: szembekötő kendő

Játékleírás:
Egy bekötött szemű játékost odavezetünk a csoporthoz, mely egy sorban vagy félkörben ül. A bekötött szemű játékos feladata kiválasztani egy bizonyos, a csoport által megnevezett játékost, úgy, hogy sorban megérinti mindenki arcát, amíg meg nem találja azt, akit keres. Ha úgy gondolja, megtalálta, a kendőt levesszük és másvalaki megy ki.

Változatai:
Azonosítsunk csak a kezek megérintése által. – Nevezzünk meg mindenkit, akit megérintünk.

Javaslatok:
Csak az arcot érintsük meg, a ruhát vagy az ékszereket már ne. A csend nagyon fontos!


  Szokványos beszélgetés

Aktivitás szintje: 5 / Korosztály: 8+ / Helyszín: bent vagy kint / Csoportméret: 6 fő

Játékleírás:
A csoport kiküld két játékost hallótávolságon kívülre, majd megegyezik két különböző mondatban. A párt visszahívjuk és külön-külön elmondjuk az egyiknek az egyik, a másiknak a másik mondatot. A pár beszélgetésbe kezd. Mindkét fél célja saját mondatát belerejteni a beszélgetésbe, előbb, mint a másik. Ha az ellenfél úgy sejti, a mondat elhangzott, tippelhet. Mindegyiküknek három tippje van. Ha a mondatra az ellenfél rájött, vagy ha a mondat elhangzott anélkül, hogy az ellenfél felfedezte volna, a játéknak vége van és két új játékos megy ki.

Javaslatok:
Kisebbeknek először játsszunk néhány példajátszmát. – Emlékeztessük őket, hogy először beszélgessenek mielőtt megpróbálják beszúrni a mondatukat. – Példamondatok: "Amikor a lazac ívik, világító vörösre változik." "Az emberi lényeknek negyven millió agysejtjük van." Jó játék arra, hogy egymással ritkán szóba álló gyerekeket összepárosítsunk.

 


Könyvek kooperatív játékokkal

Cornell, Joseph Bharat. Sharing Nature with Children.
Nevada City, CA, Ananda Publications, 1979. $7.95
Játék közben tanulni a természetről. Nagyszerű, képzeletgazdag, mókás.

Deacove, Jim. Sports Manual of Non-Competitive Games and Games Manual of Non-Competitive Games.
Family Pastimes, R.R. 4, Perth, Ont. K7h3C6.
Két kiváló, innovatív könyvecske, melyekben eredeti ötletek, és átalakított versenyjátékok is találhatók. Úttörő a témában.

Flugelman, Andrew, ed. The New Games Book and The Second New Games Book.
New York, NY, 1977 $7.95
Átlagban mozgalmas, néha versenyjátékok.

Gibbs, J. and Allen A. Tribes.
Berkeley, CA, Center Source Publications, 1978. $10.00
Önbizalom építő tevékenységek gyűjteménye. Tanárok számára íródott, de bárki számára hasznos lehet.

Harrison, Marta. For the Fun Of It, Selected Cooperative Games.
Egy béke-aktivista szemével válogatott játékok. Philadelphia, PA, New Society Publishers, 1976. $9.95
A játék és az erőszakmentesség közti kapcsolat leírása.

Orlick, Terry. The Cooperative Sports and Games Book.
New York, NY, Pantheon, 1978. $8.95.
and The Second Cooperative Sports and Games Book.
Also Pantheon. $9.95.
Sok játék, sok más kultúrákból is. Jelen könyvünk filozófiájának kiterjesztése.

Rohnke, Karl. Silver Bullets. A Guide to Initiative Problems, Adventure Games, Stunts and Trust Activities.

Sobel, Jeffrey. Everybody Wins.
Walker Publications, 1984. $8.95
Sok játék, világosan tálalt, minden korosztály számára értékes, de különösen kisebbeknek.

Weinstein, Max, and Goodman, M. Playfair.
San Luis Obispo, CA, Impact Publishers, 1980. $9.95
Hihetetlen mennyiségű egyedülálló játék, valamint bemutatásuk és játszásuk módjának leírása.

Ön, az olvasó. A Játék, melyet Ön talál ki. Az Ön otthona.
Szabad a pálya. Ezek a legjobb játékok az összes között!