Web színek - HTML színek RGB és CMYK kódkeverése

$value) { $$key = $_GET[$key]; if (!isset($$key) or $$key == "" or $$key == NULL) $$key = $def[$key]; }; if ($code[0]=="#") $code = substr($code,1,6); $division_options = ""; for ($x=$leptek; $x= $division) and ($x $x"; }; $dec = hexdec($code); $B = fmod($dec, 256); $G = fmod($dec-$B, 256*256)/256; $R = ($dec-$G-$B)/(256*256); $cyan = $cyan /100; $magenta = $magenta/100; $yellow = $yellow /100; $black = $black /100; //Ha konverziót kértek: if (isset($_GET["btn_toRGB"])) { switch ($method) { case 1: // # Adobe PDF Display Formula // r = 1.0 - min(1.0, c + k) // g = 1.0 - min(1.0, m + k) // b = 1.0 - min(1.0, y + k) $R = 1.0 - min(1.0, $cyan + $black); $G = 1.0 - min(1.0, $magenta + $black); $B = 1.0 - min(1.0, $yellow + $black); break; case 2: /* # Other r = 1.0 - (c * (1.0 - k) + k) g = 1.0 - (m * (1.0 - k) + k) b = 1.0 - (y * (1.0 - k) + k)*/ $R = 1.0 - ($cyan * (1.0 - $black) + $black); $G = 1.0 - ($magenta * (1.0 - $black) + $black); $B = 1.0 - ($yellow * (1.0 - $black) + $black); break; }; $R = round($R*255); $Rx = dechex($R); if (strlen($Rx)
". "
". "R = ".floor($R)." #".dechex($R)."
". "G = $G #".dechex($G)."
". "B = $B #".dechex($B)."
". "
". "Ro = $Ro #".dechex($Ro)."
". "Go = $Go #".dechex($Go)."
". "Bo = $Bo #".dechex($Bo)."
". "
"); ?> Webcolors - English version

Árnyalatok egy adott színhez

#hexakód   Ha a színek variálásán túl az élet művészete is érdekel :-) : Filozófia, kultúra, önkéntesség
A megadott színhez keresi meg az árnyalatait fehértől a feketéig, és a hasonló tónusú egyéb szineket.
"; for ($x=1; $xSzín"; echo "\n"; // A TÖBBI SOR - FEHÉRIG $RoW = floor((255-$R)/$division); $GoW = floor((255-$G)/$division); $BoW = floor((255-$B)/$division); for ($i = 0; $i "; for ($idx = 1; $idx"); }; echo ""; }; // AZ EREDETI SZÍNSOR KIÍRÁSA $Rn = substr($code, 0, 2); $Gn = substr($code, 2, 2); $Bn = substr($code, 4, 2); $new1 = $Rn.$Gn.$Bn; $new2 = $Rn.$Bn.$Gn; $new3 = $Gn.$Bn.$Rn; $new4 = $Gn.$Rn.$Bn; $new5 = $Bn.$Rn.$Gn; $new6 = $Bn.$Gn.$Rn; echo ""; for ($idx = 1; $idx"); }; echo ""; // A TÖBBI SOR - FEKETÉIG for ($i = $division; $i >= 0; $i--) { $Bn = dechex($i*$Bo); if (strlen($Bn) "; for ($idx = 1; $idx"); }; echo ""; }; ?>
RGB".$$newcode."
".$$newcode."
".$$newcode."

Paraméterek

Sorok száma
Sormagasság pixel
Oszlopszám

CMYK => RGB konverzió

C: M: Y: K:

A konverzió módszere:


Szürke árnyalatok

                               
000000 111111 222222 333333 444444 555555 666666 777777 888888 999999 AAAAAA BBBBBB CCCCCC DDDDDD EEEEEE FFFFFF

Alap színek

                               
000000 110000 220000 330000 440000 550000 660000 770000 880000 990000 AA0000 BB0000 CC0000 DD0000 EE0000 FF0000
                               
000000 001100 002200 003300 004400 005500 006600 007700 008800 009900 00AA00 00BB00 00CC00 00DD00 00EE00 00FF00
                               
000000 000011 000022 000033 000044 000055 000066 000077 000088 000099 0000AA 0000BB 0000CC 0000DD 0000EE 0000FF

Vörös, Zöld

                               
000000 111100 222200 333300 444400 555500 666600 777700 888800 999900 AAAA00 BBBB00 CCCC00 DDDD00 EEEE00 FFFF00
                               
FF0000 FF1100 FF2200 FF3300 FF4400 FF5500 FF6600 FF7700 FF8800 FF9900 FFAA00 FFBB00 FFCC00 FFDD00 FFEE00 FFFF00
                               
00FF00 11FF00 22FF00 33FF00 44FF00 55FF00 66FF00 77FF00 88FF00 99FF00 AAFF00 BBFF00 CCFF00 DDFF00 EEFF00 FFFF00

Vörös, Kék

                               
000000 110011 220022 330033 440044 550055 660066 770077 880088 990099 AA00AA BB00BB CC00CC DD00DD EE00EE FF00FF
                               
FF0000 FF0011 FF0022 FF0033 FF0044 FF0055 FF0066 FF0077 FF0088 FF0099 FF00AA FF00BB FF00CC FF00DD FF00EE FF00FF
                               
0000FF 1100FF 2200FF 3300FF 4400FF 5500FF 6600FF 7700FF 8800FF 9900FF AA00FF BB00FF CC00FF DD00FF EE00FF FF00FF

Zöld, Kék

                               
000000 001111 002222 003333 004444 005555 006666 007777 008888 009999 00AAAA 00BBBB 00CCCC 00DDDD 00EEEE 00FFFF
                               
00FF00 00FF11 00FF22 00FF33 00FF44 00FF55 00FF66 00FF77 00FF88 00FF99 00FFAA 00FFBB 00FFCC 00FFDD 00FFEE 00FFFF
                               
0000FF 0011FF 0022FF 0033FF 0044FF 0055FF 0066FF 0077FF 0088FF 0099FF 00AAFF 00BBFF 00CCFF 00DDFF 00EEFF 00FFFF

Vörös, Zöld, Kék

                               
FF0000 FF1111 FF2222 FF3333 FF4444 FF5555 FF6666 FF7777 FF8888 FF9999 FFAAAA FFBBBB FFCCCC FFDDDD FFEEEE FFFFFF
                               
00FF00 11FF11 22FF22 33FF33 44FF44 55FF55 66FF66 77FF77 88FF88 99FF99 AAFFAA BBFFBB CCFFCC DDFFDD EEFFEE FFFFFF
                               
0000FF 1111FF 2222FF 3333FF 4444FF 5555FF 6666FF 7777FF 8888FF 9999FF AAAAFF BBBBFF CCCCFF DDDDFF EEEEFF FFFFFF
                               
00FFFF 11FFFF 22FFFF 33FFFF 44FFFF 55FFFF 66FFFF 77FFFF 88FFFF 99FFFF AAFFFF BBFFFF CCFFFF DDFFFF EEFFFF FFFFFF
                               
FF00FF FF11FF FF22FF FF33FF FF44FF FF55FF FF66FF FF77FF FF88FF FF99FF FFAAFF FFBBFF FFCCFF FFDDFF FFEEFF FFFFFF
                               
FFFF00 FFFF11 FFFF22 FFFF33 FFFF44 FFFF55 FFFF66 FFFF77 FFFF88 FFFF99 FFFFAA FFFFBB FFFFCC FFFFDD FFFFEE FFFFFF

Színrács

           
000000 000033 000066 000099 0000CC 0000FF
           
003300 003333 003366 003399 0033CC 0033FF
           
006600 006633 006666 006699 0066CC 0066FF
           
009900 009933 009966 009999 0099CC 0099FF
           
00CC00 00CC33 00CC66 00CC99 00CCCC 00CCFF
           
00FF00 00FF33 00FF66 00FF99 00FFCC 00FFFF
           
330000 330033 330066 330099 3300CC 3300FF
           
333300 333333 333366 333399 3333CC 3333FF
           
336600 336633 336666 336699 3366CC 3366FF
           
339900 339933 339966 339999 3399CC 3399FF
           
33CC00 33CC33 33CC66 33CC99 33CCCC 33CCFF
           
33FF00 33FF33 33FF66 33FF99 33FFCC 33FFFF
           
660000 660033 660066 660099 6600CC 6600FF
           
663300 663333 663366 663399 6633CC 6633FF
           
666600 666633 666666 666699 6666CC 6666FF
           
669900 669933 669966 669999 6699CC 6699FF
           
66CC00 66CC33 66CC66 66CC99 66CCCC 66CCFF
           
66FF00 66FF33 66FF66 66FF99 66FFCC 66FFFF
           
990000 990033 990066 990099 9900CC 9900FF
           
993300 993333 993366 993399 9933CC 9933FF
           
996600 996633 996666 996699 9966CC 9966FF
           
999900 999933 999966 999999 9999CC 9999FF
           
99CC00 99CC33 99CC66 99CC99 99CCCC 99CCFF
           
99FF00 99FF33 99FF66 99FF99 99FFCC 99FFFF
           
CC0000 CC0033 CC0066 CC0099 CC00CC CC00FF
           
CC3300 CC3333 CC3366 CC3399 CC33CC CC33FF
           
CC6600 CC6633 CC6666 CC6699 CC66CC CC66FF
           
CC9900 CC9933 CC9966 CC9999 CC99CC CC99FF
           
CCCC00 CCCC33 CCCC66 CCCC99 CCCCCC CCCCFF
           
CCFF00 CCFF33 CCFF66 CCFF99 CCFFCC CCFFFF
           
FF0000 FF0033 FF0066 FF0099 FF00CC FF00FF
           
FF3300 FF3333 FF3366 FF3399 FF33CC FF33FF
           
FF6600 FF6633 FF6666 FF6699 FF66CC FF66FF
           
FF9900 FF9933 FF9966 FF9999 FF99CC FF99FF
           
FFCC00 FFCC33 FFCC66 FFCC99 FFCCCC FFCCFF
           
FFFF00 FFFF33 FFFF66 FFFF99 FFFFCC FFFFFF

Egyéb web-szinekkel foglalkozó oldalak

Wikipedia - Web Colors
W3Schools - HTML Colors
WellStyled - Color Scheme
Half Life - Colors
Logo-Orange.Com - Color
Forret.Com - Tools